Kaja Krogset bistår norske og internasjonale virksomheter med rådgivning innen selskapsrettslige problemstillinger og transaksjoner (M&A), kontraktsrett og skatterett. I tillegg bistår hun i forbindelse med bobehandling, gjeldsforhandling og restrukturerings- og finansieringsprosesser.

Kaja har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun skrev masteroppgave om skattefrie institusjoner etter skatteloven § 2-32, med tittelen "Skatteloven § 2-32 (1) og (2). Særlig om grensen i skatteloven § 2-32 (2) mellom økonomisk virksomhet som realiserer eller finansierer det ikke-ervervsmessige formålet".

2022 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen