PERMITTERINGSREGLER OG SYKEPENGER I CORONA-TILFELLER

Fredag 20. mars 2020 ble regelverket knyttet til en økonomisk krisepakke sanksjonert av kongen i statsråd. Dette innebar blant…

Regjeringens krisepakke til små og mellomstore bedrifter

Søndag 15. mars 2020 varslet regjeringen en krisepakke til norsk næringsliv på 100 milliarder kroner. Formålet er å bedre…

Coronaviruset – konsekvenser for beskatningen av norske arbeidstakere med midlertidige arbeidsopphold i utlandet.

Coronaviruset (Covid-19) som herjer påvirker arbeidsgivere og arbeidstakere over hele verden. Norske myndigheter har oppfordret nordmenn på reise i…

NYE CORONA-REGLER FOR ARBEIDSLIVET

Mandag 16. mars 2020 ble det meldt om enighet i Stortinget om en økonomisk krisepakke. For arbeidsgivere er den…

Arbeidsgivers behandling av personopplysninger i lys av Coronaviruset

Virksomheter har i disse tider fokus på ivaretakelse av liv og helse til sine ansatte, samtidig som de jobber…

TILTAK I KRISETIDER – COVID 19 – 4 NYTTIGE TIPS TIL HVA STYRET BØR FORETA SEG

De siste dager og ukers utvikling har skapt en gjennomgående vanskelig økonomisk situasjon i norsk næringsliv. Flere bransjer har…