WEBINAR – FRA PERMITTERING TIL NEDBEMANNING

Når må virksomheten gå fra permittering til nedbemanning, og hvordan kan man foreta en forsvarlig nedbemanning? Koronapandemien har medført…

HVEM EIER DEN ANSATTES OPPFINNELSER?

Har du en ansatt som har utviklet en oppfinnelse i forbindelse med arbeidet og er usikker på hvilke rettigheter…

B-online – raskt og trygt på nett med forutberegnelighet og tydelige prismodeller

Verden blir stadig mer digital med endrede forbruksmønster. Etter utbruddet av coronaviruset har flere land satt i verk strenge…

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD FØR TILTREDELSE

Når en bedrift ansetter en ny medarbeider, går det normalt noe tid før vedkommende tiltrer arbeidet. I tiden før…

Webinar: Økt risiko for ubegrenset styreansvar

Antallet styreansvarssaker i det norske rettssystemet er stadig økende. Dagens økonomiske situasjon har satt søkelys på styremedlemmer i aksjeselskaper…

TIPS VED SALG AV LOFTSAREAL I SAMEIER OG BORETTSLAG

En rekke boligselskaper (eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap) har de siste 10-15 årene solgt sine loft enten internt i boligselskapet…