Hvilke regler gjelder for bruk av hjemmekontor?

Hjemmekontor er ofte en del av en fleksibel arbeidstidsordning, hvor hjemmekontoret er et supplement til det vanlige arbeidsstedet. Da…

Ny dom fra Høyesterett om virksomhetsoverdragelse (ISS-saken) 

Høyesterett avsa den 26. juni 2020 dom i den såkalte ISS-saken. Saken gjelder overgang av rettigheter og forpliktelser i forholdet mellom arbeidsgiver…

Lovlytt – ny podcast fra Brækhus Advokatfirma!

Har du eller virksomheten din en utfordring og har behov for kunnskap om hvilke regler som gjelder, eller trenger…

Webinar 18. juni – Grunnleggende HMS

Hva innebærer det at virksomheten skal drive systematisk HMS-arbeid, hva er kravene til arbeidsmiljøet og hvem har ansvar for…

Webinar – fra permittering til nedbemanning

Når må virksomheten gå fra permittering til nedbemanning, og hvordan kan man foreta en forsvarlig nedbemanning? Koronapandemien har medført…

HVEM EIER DEN ANSATTES OPPFINNELSER?

Har du en ansatt som har utviklet en oppfinnelse i forbindelse med arbeidet og er usikker på hvilke rettigheter…