Ubarmhjertige MVA regler hindrer norsk innovasjon

Hvorfor er reglene og regelfortolkningen i Norge i utakt med EU-retten og OECD-retningslinjene på helt sentrale områder? Ignoranse, arroganse…

Viktigheten av rettsvern: sikkerhet mot inngrep fra konkurrerende rettighetshavere

Ved erverv av rettigheter kreves etablering av rettsvern for at ervervet skal gis nødvendig sikkerhet mot inngrep fra tredjepersoner….

Tre opprykk i Brækhus

1. januar 2021 rykker Audun Kleppestø, Line Juuhl og Alexander Mollan opp i Brækhus. Kleppestø til partner, Juuhl til…

Overføring av personopplysninger i kjølvannet av Schrems II

Den 16. juli 2020 avsa EU-domstolen dom i den såkalte Schrems II-saken, hvor domstolen ugyldiggjorde Privacy Shield som grunnlag…

NY DOM FRA HØYESTERETT – REVISJON AV SLUTTAVTALER VED NEDBEMANNING  

Høyesterett avsa den 13. november 2020 en dom om avtalerevisjon av sluttavtaler ved nedbemanning (HR-2020-2202-A). Saken gjaldt spørsmålet om…

Webinar 26. november 2020 kl. 12 – Lunsjsamtale om håndtering av varslingssaker

Brækhus Advokatfirma har bistått mange arbeidsgivere de siste årene i omfattende varslingssaker. Vi ser at mobbing, trakassering og andre…