Velkommen til seminar om styreansvar

Mediene har skrevet mye om styreansvar de siste årene. Når ulike kreditorgrupper taper penger, leter de gjerne etter noen…

DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL NY ARVELOV – DET MESTE BLIR SOM FØR

Justisdepartement går imot de mest inngripende endringsforslagene fra Arvelovutvalget, i sitt forslag til Stortinget om ny arvelov.  Dermed ser…

Bruk av miljømerker i offentlige anskaffelser

1. januar 2017 trådte nytt anskaffelsesregelverk i kraft og ga miljø og menneskerettigheter forhøyet status i offentlige anskaffelser. Regelverket…

Lyoness er ifølge Lotteritilsynet et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem

Siden 2017 har Lotteritilsynets andre tilsynssak mot Lyoness (nå myWorld Norway AS) pågått. 31. mai sendte Lotteritilsynet sitt endelige…

Velkommen til Skift-konferansen 2018

Den årlige Arbeidsrettsdagen arrangeres torsdag 13. september. Målet med dagen er veldig enkelt: Å skape den beste kursdagen for…

Omstruktureringen av det norske næringslivet bringer med seg nye muligheter for norsk-tysk handel

Partner og leder for Brækhus’ International Desk, Christoph Morck, er intervjuet i den siste utgaven av det Tysk-Norske næringslivsmagasinet «Connect»….