Omsorgsarbeidere fikk medhold i at de var arbeidstakere selv om de arbeidet på oppdragsavtaler

Den 29. juni 2021 avsa Borgarting lagmannsrett dom i den såkalte Stendi-saken. Saken gjaldt spørsmålet om 22 omsorgsarbeidere som…

Andersen Global ekspanderer til det norske markedet gjennom samarbeidsavtale med Brækhus Advokatfirma

Andersen Global entrer Norge gjennom en samarbeidsavtale med Brækhus Advokatfirma, og utvider dermed sitt fotfeste i Nord-Europa, i tråd…

Nye regler styrker kampen mot ulovlige kopivarer

Den 1. juli 2021 trer nye regler i tolloven i kraft som skal styrke rettighetshaverens muligheter til å beskytte…

Brækhus med kapittel om gambling i årets utgave av Getting the Deal Through

Partner Brede A. Haglund og Senioradvokat Alexander Mollan har skrevet det norske kapittelet om gambling i årets utgave av…

Hva vil endringer i forskrift om hjemmekontor bety for deg og din bedrift?

Det er nylig sendt ut et høringsnotat om endringer av forskrift om arbeid fra arbeidstakers hjem datert 22. april…

Brækhus lanserer Brækhus IP – porteføljetjenester for varemerke- og designregistrering

Brækhus Advokatfirma styrket i 2021 satsingen på immaterielle rettigheter og markedsføringsrett med rekrutteringen av IP-ekspert Julius Berg Kaasin. Med…