Praktisk webinar 26. august kl. 11.30 – Sykefravær på arbeidsplassen

Enhver arbeidsplass opplever at arbeidstakere for lengre eller kortere perioder ikke kan arbeide på grunn av sykdom. I forbindelse…

Masterlunsj – kurs i oppgaveskriving 2. september

Oppstart av høstsemesteret betyr for mange også starten på masteroppgaven. For å hjelpe deg i gang, inviterer Brækhus til…

Omsorgsarbeidere fikk medhold i at de var arbeidstakere selv om de arbeidet på oppdragsavtaler

Den 29. juni 2021 avsa Borgarting lagmannsrett dom i den såkalte Stendi-saken. Saken gjaldt spørsmålet om 22 omsorgsarbeidere som…

Andersen Global ekspanderer til det norske markedet gjennom samarbeidsavtale med Brækhus Advokatfirma

Andersen Global entrer Norge gjennom en samarbeidsavtale med Brækhus Advokatfirma, og utvider dermed sitt fotfeste i Nord-Europa, i tråd…

Nye regler styrker kampen mot ulovlige kopivarer

Den 1. juli 2021 trer nye regler i tolloven i kraft som skal styrke rettighetshaverens muligheter til å beskytte…

Brækhus med kapittel om gambling i årets utgave av Getting the Deal Through

Partner Brede A. Haglund og Senioradvokat Alexander Mollan har skrevet det norske kapittelet om gambling i årets utgave av…