Lise Lund er tilknyttet vår avdeling for økonomisk familierett og arv, og bistår våre klienter i forbindelse med arveoppgjør og skifte, også i saker hvor andre staters lovgivning er involvert.

Lise har mastergrad i rettsvitenskap fra universitetet i Bergen, og en LL.M.-grad fra Universitetet of Glasgow med spesialisering innenfor «International Law». Masteroppgaven skrev hun på engelsk og den handlet om den Europeiske Menneskerettighetsdomstolens bruk av pilotavgjørelsesprosedyren og videre om konsekvensene av at EMD påtar seg en konstitusjonell rolle. Hun har også et årsstudium i kriminologi fra Universitetet i Oslo.

Språk

Norsk og engelsk

2023 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2022 LL.M. (International law), University of Glasgow
2022 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2021 Kriminologi (årsenhet), Universitetet i Oslo