Økonomisk familierett og arv

Sammensatte familiemønstre og store formuer i inn- og utland kan by på utfordringer. Behovet for arveplanlegging med individuelt tilpassede løsninger er økende. Ektepakter og samlivsavtaler er blitt viktigere, og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd mer komplekst.

Våre advokater er noen av landets mest anerkjente innen økonomisk familierett og arv, og har lang erfaring med kompliserte saker innen området. Dette rettsområdet krever også forståelse av mellommenneskelige relasjoner. I tillegg til vårt oppdrag som advokat er vi en trygg støttespiller i saker som ofte er personlig belastende for partene.

Vi har også ekspertise innen internasjonale familie- og arvesaker. Gjennom medlemskap i de internasjonale advokatnettverkene Meritas Law Firms WorldwideAndersen Global og Crowe Global kan vi bistå klienter over hele verden.

Visse problemstillinger krever advokater med annen kompetanse, for eksempel innen eiendom, selskapsrett eller skatt og avgift. Vi er organisert for å jobbe tverrfaglig. På den måten får våre klienter til enhver tid den beste tilgjengelige ekspertisen.

Våre advokater er ettertraktede foredragsholdere, og holder regelmessig kurs og webinar.