Jacob Winderen Lindegaard leder Brækhus Family Office og er spesialist innen bedriftsoverføringer, generasjonsskifter, arveplanlegging, arveoppgjør og økonomisk familierett, nasjonalt og internasjonalt. Han har lang erfaring med å rådgi privatpersoner og familier som forvalter større verdier. Gjennom Brækhus Family Office tilbyr Jacob og hans team juridisk rådgivning til familier som søker å bevare og overføre formue mellom generasjoner på en effektiv og skattemessig gunstig måte, ofte på tvers av landegrenser.

Jacob har omfattende prosedyreerfaring og representerer klienter i rettsaker for domstolene innen arv og generasjonsskifte, spesielt i forbindelse med verdsettelse av selskaper og eiendommer, og ved fordeling i forbindelse med gjennomføring av et skifte. Jacob bistår også i internasjonale familie- og arvesaker.

Som oppnevnt bostyrer ved Oslo tingrett har Jacob ansvaret for offentlige skifteprosesser, hvor han følger opp fordelings- og tvistespørsmål i tilknytning til blant annet testamenter, andre arverettslige spørsmål og spørsmål innenfor naturlige tilgrensende rettsområder/-temaer.

Jacob har et sterkt engasjement for filantropi og sitter i Fundraising Norges arveutvalg som juridisk fagansvarlig i kampanjen «Det gode testament». Jacob er også en av initiativtakerne for nettverket Arveforum og bistår jevnlig flere organisasjoner med alt fra enkle spørsmål innen arverett til å prosedere komplekse saker for domstolene. Jacob var også fast bidragsyter i den landsdekkende informasjonskampanjen Arven etter deg i perioden 2017-2022.

2022 Partner, Brækhus Advokatfirma
2009 - 2022 Senioradvokat, Kvale
2005 - 2009 Jurist, Skatteetaten
2003 - 2005 Førstekonsulent, Namsmannen i Oslo
2011 Advokatbevilling
2002 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo