Jacob Winderen Lindegaard er ekspert innen bedriftsoverføringer, generasjonsskifter, arveplanlegging, arveoppgjør og økonomisk familierett. Han har lang erfaring med å rådgi privatpersoner og familier som forvalter større verdier.

Jacob har bred prosedyreerfaring og representerer klienter i rettsaker for domstolene innen arv og generasjonsskifte, spesielt i forbindelse med verdsettelse av selskaper og eiendommer, og ved fordeling i forbindelse med gjennomføring av et skifte. Jacob bistår også i internasjonale familie- og arvesaker.

Som oppnevnt bostyrer ved Oslo tingrett har Jacob ansvaret for offentlige skifteprosesser, hvor han følger opp fordelings- og tvistespørsmål i tilknytning til blant annet testamenter, andre arverettslige spørsmål og spørsmål innenfor naturlige tilgrensende rettsområder/-temaer.

Jacob sitter i Fundraising Norges arveutvalg som juridisk fagansvarlig i kampanjen Det gode testament og er initiativtaker for nettverket Arveforum. Jacob var fast bidragsyter i den landsdekkende informasjonskampanjen Arven etter deg i perioden 2017-2022.

Språk

Norsk og engelsk

2022 Assosiert partner, Brækhus Advokatfirma
2009 - 2022 Senioradvokat, Kvale
2005 - 2009 Jurist, Skatteetaten
2003 - 2005 Førstekonsulent, Namsmannen i Oslo
2002 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo