Prosedyre og tvisteløsning

Vi løser årlig flere hundre tvister. Hver tvist er unik og må analyseres grundig før målsettinger og strategi avgjøres. Ofte oppnås målsettingene gjennom forhandlinger, og av og til skal sakene prosederes for domstolene. Brækhus har betydelig erfaring med strategisk tvisteløsning og meget gode resultater å vise til.

Risiko og muligheter i tvistesaken må analyseres og dette arbeidet ledes i Brækhus av en prosessadvokat. Prosessadvokaten samarbeider tett med klienten og tar inn den spesialekspertise saken krever. Analysen skal munne ut i en konklusjon om prosessrisikoen, realistisk målsetning og kostnader med anbefalt og evt. alternative fremgangsmåter. Brækhus bruker velprøvde metoder for analyse av tvister som gir klientene et meget godt grunnlag for valg av videre prosess.

Når saken skal prøves for domstolene, setter vi alt inn på å vinne. Brækhus har omfattende erfaring med å lede store rettsprosesser som stiller høye krav til god organisering, kompetanse og samarbeid. Prosjektledelse er sentralt, og riktig ressursallokering i prosessløpet kan utgjøre en stor forskjell. Når saken skal presenteres for domstolen er det avgjørende å fremlegge et konsistent og dokumentert faktum, som rettslig kan begrunne det resultat retten skal komme frem til.

Vi bistår i alle typer sivile tvister som ordinære søksmål, skjønn, midlertidig sikring, voldgift og forskjellige typer forenklede tvisteløsningsmekanismer.

Vi bistår med tvister innen

 • Bygg og entreprise
 • IT
 • Kommersielle kontrakter
 • Offentlige anskaffelser
 • Selskapsrett
 • Styreansvar og profesjonsansvar
 • Fast eiendom
 • Arbeidsforhold
 • Skatt
 • Immaterielle rettigheter
 • Skilsmisse og arv