Marcus Lindstrøm leder Brækhus' avdeling for entreprise, bygg og anlegg. Han er spesialisert innen tvisteløsning og prosedyre, og har betydelig kompetanse innen entrepriserett. Marcus bistår store norske og internasjonale virksomheter, og har prosedert alt fra mindre byggesaker til større og kompliserte prosesser om byggeprosjekter i flere byggetrinn, med betydelige tvistesummer og mange involverte aktører.

Marcus har inngående kompetanse om de ulike standardkontraktene som benyttes i bransjen, og omfattende erfaring med rådgivning knyttet til kontraktsinngåelse, kontraktsoppfølging og mekling under prosjektgjennomføringer.

Som advokat har Marcus en sterk generell interesse for prosedyre, og fører jevnlig saker innen øvrige fagområder som handel og agentur, erstatningsrett, profesjonsansvar og saker om midlertidig forføyning og arrest. Marcus har svært gode prosjektlederevner, med fokus på å sette sammen prosedyreteam som arbeider systematisk og effektivt.

Marcus er rangert som «lovende talent» innen Entreprise i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

2017 Partner, Brækhus Advokatfirma
2010 - 2017 Advokat, Brækhus Dege Advokatfirma
2008 - 2010 Advokatfullmektig, Brækhus Dege Advokatfirma
2007 - 2007 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Staff
2009 Advokatbevilling
2007 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Lovende talent (2020-2022) Entreprise Finansavisen