Kommersielle kontrakter

Gode kontrakter plasserer ansvar, fordeler risiko og kan skape varige samarbeid. Presis og tydelig rådgivning om kontrakter tilrettelegger for nyskapning og merverdier. Brækhus setter kundens kommersielle behov i sentrum og skaper resultater som holder, også når verden endrer seg.

Brækhus forstår klientenes målsetninger, bransjen de opererer i, og har inngående kunnskap om industrispesifikke kontraktstandarder og lovkrav. Våre advokater har erfaring fra utplassering hos kunder og vet hvordan det er å forhandle fra innsiden.

Våre advokater har lang erfaring med å rådgi selskaper i kontraktsforhandlinger, avdekke behovene til ulike beslutningstagere, skape enighet, og formidle dette til motparten på en måte som vinner frem. 

VI hjelper med tolkningsspørsmål og forhandlingserfaring når situasjoner blir krevende i kontraktens levetid. Noen ganger står partene for langt fra hverandre til å bli enige. I disse situasjonene har vi bred erfaring med tvisteløsning, fra megling til voldgift og ordinære søksmål.

Brækhus har en sterk internasjonal tilstedeværelse. Gjennom våre medlemskap i de internasjonale advokatnettverkene Meritas Law Firms WorldwideAndersen Global og Crowe Global har vi mulighet til å bistå våre klienter på tvers av landegrenser.

Brækhus er anbefalt innen området av blant annet Legal 500.

Brækhus Advokatfirma DA has strength in negotiating complex IT contracts, specialist public procurement issues (especially relating to cloud services) and change management work. Team head Christian Bendiksen is an expert in issues relating to artificial intelligence; Stein E Hove is an IT contracts and litigation specialist, and Brede A Haglund specialises in commercial contracts.

Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

 • Arbeidsavtaler – både norske og utenlandske arbeidstakere
 • Blockchain & Smart Contracts
 • Entreprise
 • Forhandlinger
 • Forskning- og utviklingsavtaler og samarbeid
 • Incentiv- og bonusavtaler
 • IT-kontrakter
 • Kommersielle kontrakter
 • Konkurranseklausuler
 • Lisensiering
 • Outsourcing
 • Rammeavtaler
 • Standardvilkår
 • Tvisteløsning