Kommersielle kontrakter

Gode kontrakter plasserer ansvar, fordeler risiko og kan skape varige samarbeid. Presis og tydelig rådgivning om kontrakter tilrettelegger for nyskapning og merverdier. Brækhus setter kundens kommersielle behov i sentrum og skaper resultater som holder, også når verden endrer seg.

Brækhus forstår klientenes målsetninger, bransjen de opererer i, og har inngående kunnskap om industrispesifikke kontraktstandarder og lovkrav. Våre advokater har erfaring fra utplassering hos kunder og vet hvordan det er å forhandle fra innsiden.

Våre advokater har lang erfaring med å rådgi selskaper i kontraktsforhandlinger, avdekke behovene til ulike beslutningstagere, skape enighet, og formidle dette til motparten på en måte som vinner frem. 

Vi hjelper med tolkningsspørsmål og forhandlingserfaring når situasjoner blir krevende i kontraktens levetid. Noen ganger står partene for langt fra hverandre til å bli enige. I disse situasjonene har vi bred erfaring med tvisteløsning, fra megling til voldgift og ordinære søksmål.

Brækhus har en sterk internasjonal tilstedeværelse. Gjennom våre medlemskap i de internasjonale advokatnettverkene Meritas Law Firms WorldwideAndersen Global og Crowe Global har vi mulighet til å bistå våre klienter på tvers av landegrenser.

Brækhus er anbefalt innen området av blant annet Legal 500.

The team at Brækhus Advokatfirma DA is well known for advising large Norwegian and international companies on IT contracts, disputes, procurement matters and technology transactions. The group continues to advise Simplifai on distributorship and sub-licensing agreements with UK and US companies, as well as optimising its current SaaS-templates for international distribution. Stein E Hove is a key contact for IT litigation and contracts, and Brede A Haglund is sought after for his expertise in data protection law. Alexander Mollan was promoted to associate partner in July 2022.

Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

 • Arbeidsavtaler – både norske og utenlandske arbeidstakere
 • Blockchain & Smart Contracts
 • Entreprise
 • Forhandlinger
 • Forskning- og utviklingsavtaler og samarbeid
 • Incentiv- og bonusavtaler
 • IT-kontrakter
 • Kommersielle kontrakter
 • Konkurranseklausuler
 • Lisensiering
 • Outsourcing
 • Rammeavtaler
 • Standardvilkår
 • Tvisteløsning