Brede A. Haglund har betydelig erfaring med kommersielle kontrakter, i flere sektorer, men særlig innen IT og teknologi. Fra tidligere arbeidsforhold har Brede verdifull bedriftsøkonomisk forståelse, og kunnskap om ivaretagelse av selskapers kommersielle interesser og risikoanalyse i prosjekter. Han er key account manager for Norsk Tipping, og ansvarlig for tilbudsfasen for vår key account Capgemini. Brede er også rådgiver for Big Deals teamet til Capgemini som forhandler de større IT-avtalene i Norge.

Brede har god kjennskap til nasjonal og internasjonal skatterett, selskapsrett, offentlig anskaffelser og EØS-rett. Han har betydelig erfaring fra store anskaffelser underlagt regelverket om offentlige anskaffelser, og har praktisk erfaring med relevante problemstillinger og beslutningsprosesser knyttet til slike anskaffelser.

Fra han startet sin praksis i 2008 har han bistått tjenestetilbydere innen spillindustrien, og profesjonelle odds- og pokerspillere som ønsker et ryddig forhold til norske skattemyndigheter. Gjennom dette arbeidet har han opparbeidet seg god kompetanse på spillmarkedet, skatte- og EØS-rettslige problemstillinger.

Brede er anbefalt av advokatkåringen Legal 500 innen fagområdet TMT. Han er også en av kun to norske advokater rangert av Who’s Who Legal innen Sports and Gaming.

2016 Partner, Brækhus Advokatfirma
2015 - 2016 Assosiert partner, Brækhus Advokatfirma
2012 - 2013 Advokatfullmektig/Fast advokat, Brækhus Advokatfirma
2011 - 2012 Contract Manager, Siemens
2008 - 2011 Advokatfullmektig, Brækhus Dege Advokatfirma
2013 Advokatbevilling
2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2017 Medforfatter i «Personvern og opphavsrett på kollisjonskurs?» publisert i Dagens Næringsliv
Recommended (2020-2024) TMT Legal 500 2024

"Brede Haglund and Alexander Mollan have been very helpful in steering our operations in the right direction. Both are committed, reliable and knowledgeable in their areas of practice."

Leading Lawyer (2021-2023) Sports & Gaming Who's Who Legal 2023

Brede A Haglund is a “trustworthy, efficient and knowledgeable” practitioner who is well known for giving “strong and clear legal advice” to clients.