Skatt og avgift

Skatt og avgift er sentrale områder for alle som driver virksomheter eller arbeider i Norge. Det handler ofte om mye dokumentasjon og store summer, og reglene er i stadig endring. For både norske og utenlandske virksomheter kan det være utfordrende å navigere i regelverket, og mangel på forståelse kan få betydelige konsekvenser

Vi har et av Norges fremste fagmiljøer innen skatt og avgift. Våre advokater har omfattende erfaring innen nasjonal og internasjonal skatterett, merverdiavgift, toll og særavgifter og grenseoverskridende beskatning av enkeltpersoner. Vi rådgir i alle faser innen skatteretten, fra strategisk skatte- og avgiftsrådgivning, transaksjoner, klagesaker, skattetvister for klagenemnd og domstolene.

Vi bistår norske og internasjonale virksomheter med etablering i Norge og i utlandet, og arbeidstakere over landegrensene. Flere av våre advokater har lang erfaring fra ledende stillinger i internasjonale selskaper og nettverk. Vi har et sterkt internasjonalt fokus og samarbeider med Andersen Global og Crowe Global, som er representert med skatterådgivere i over 150 land.

For våre internasjonale klienter utfører vårt selskap BD VAT and Tax Services lovpålagte rapporteringstjenester i Norge. Kombinasjonen av skatt, avgift og regnskapsekspertise gjør at vi kan tilby sømløse tjenester til våre kunder i Norge og i utlandet.

Vi arbeider tverrfaglig med eksperter innen andre fagområder som arbeidsliv, eiendom, M&A og selskapsrett, og bistår blant annet i forbindelse med transaksjoner, reorganiseringer, struktureringer og annen generell skatte- og avgiftsrådgivning som kan påvirke forretningsmessige beslutninger.

Brækhus er topprangert innen skatt og avgift ITR World Tax og vår spesialistkompetanse er også annerkjent av Legal 500.

Efficient, reliable, competent.

Knowledgeable staff with a wealth of experience.

Client testimonials, Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

 • Strategisk skatte- og avgiftsrådgivning for selskap og personer
 • Etablering av selskap og filialer
 • Internasjonalisering
 • Transaksjoner
 • Fusjon og fisjon
 • Omdannelse, oppløsing og avvikling av selskaper
 • Internprising
 • Bokettersyn og klagesaker
 • Prosedyre for domstolene
 • Corporate governance
 • Merverdiavgift, toll og særavgifter
 • Utstasjonering av ansatte-, arbeidsavtaler, skatt, trygd og policy
 • Pensjoner i internasjonale forhold
 • Arbeids- og oppholdstillatelser
 • Utenlandsk arbeidskraft, minstelønn og allmenngjøring
 • Incentiv og bonusavtaler
 • Generasjonsskifte
 • Artistbeskatning

Les mer om vår ekspertise innen skatt og avgift