Arbeidsliv

Arbeidsrett er et sammensatt fagfelt hvor det ofte oppstår komplekse problemstillinger. Det kan være utfordrende for både arbeidstakere og virksomheter å navigere i regelverket som er i stadig endring. Våre arbeidsrettspesialister bistår ved sensitive ledelsessaker, løpende rådgivning til HR, virksomhetsoverdragelser, omstillinger og nedbemanninger, eller når det oppstår konflikter på arbeidsplassen.

Våre arbeidsrettsadvokater har omfattende erfaring fra bistand innen alle typer saker knyttet til arbeidslivet, både for arbeidsgivere, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakere og fagforeninger. Vi har bred kompetanse innen rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning, og vi prosederer jevnlig for domstolene. De fleste saker løses likevel utenfor retten.

Vi arbeider tett med våre klienter og mange benytter oss til løpende å drøfte HR-relaterte spørsmål. Visse problemstillinger innen arbeidsretten krever advokater med annen kompetanse, for eksempel innen M&A, selskapsrett, global mobility eller skatt og avgift. Vi er organisert for å jobbe tverrfaglig og på denne måten får våre klienter til enhver tid den beste tilgjengelige ekspertisen.

Våre advokater er ettertraktede foredragsholdere, og holder regelmessig kurs og webinar innenfor arbeidsrettslige tema.

Brækhus har en sterk internasjonal tilstedeværelse. Gjennom våre medlemskap i de internasjonale advokatnettverkene Meritas Law Firms WorldwideAndersen Global og Crowe Global har vi mulighet til å bistå våre klienter på tvers av landegrenser.

Brækhus er anbefalt innen arbeidsrett av blant annet Legal 500.

A very nice, friendly, cooperative and resolutive team. They are always willing to help and support you in your cases, propose alternative ideas and solutions, and be honest and clear about your situation.

Professional and highly competent lawyers, covering employment law and the company law required. They are excellent in litigation and disputes.

Client testimonials, Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

 • Arbeidsavtaler
 • Oppsigelse, avskjed og suspensjon
 • Endringsprosesser, restrukturering og nedbemanning
 • Varsling, varslingsrutiner og varslingsombud
 • Trakassering og #metoo
 • Vanskelige personalsaker
 • Faktaundersøkelser og granskning
 • Konkurranseklausuler
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Utarbeidelse av personalhåndbok
 • Internasjonale arbeidsforhold
 • Arbeids- og oppholdstillatelser
 • Permittering
 • Kontrolltiltak og personvern
 • Arbeidsmiljø, arbeidstid og HMS
 • Innleie/utleie av arbeidskraft
 • Tariffspørsmål, inkludert forhandlinger, streik og konflikt
 • Forhold til offentlige myndigheter (Arbeidstilsynet, Datatilsynet m.v.)