Kristine Slotnæs bistår både norske og utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere innen ulike arbeidsrettslige spørsmål, som løpende rådgivning i personalspørsmål, endrings- og nedbemanningsprosesser, ansettelser, avslutning av arbeidsforhold, konflikthåndtering, samt forhandlinger og tvisteløsning. Kristines bistand inkluderer også bistand innen tariffrettslige spørsmål og problemstillinger. Hun har også erfaring både fra de ordinære domstoler, men også fra Arbeidsretten.

I tillegg til sin arbeidsrettslige erfaring har Kristine omfattende erfaring innen transaksjoner (M&A), selskapsrett og kontraktsrett. Hun bistår virksomheter med nasjonale og internasjonale transaksjoner, fusjoner og fisjoner, utarbeidelse av kontrakter og kontraktsforhandlinger, og innen øvrige selskapsrettslige problemstillinger.

Med hennes erfaring innen M&A, selskapsrett og kontraktsrett har Kristine svært god kommersiell forståelse som kommer til nytte ved arbeidsrettslig rådgivning.

Kristine er en ettertraktet kurs- og foredragsholder innen arbeidsrettslige emner, både i regi av Brækhus og i samarbeid eksterne aktører.

2022 Assosiert partner, Brækhus Advokatfirma
2019 - 2021 Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma
2010 - 2019 Advokat, Aabø-Evensen & Co Advokatfirma
2008 - 2010 Advokatfullmektig, Aabø-Evensen & Co Advokatfirma
2010 Advokatbevilling
2008 LL.M. (Master of Laws), Maritime Law, University of Southampton
2006 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
Recommended (2023) Employment Legal 500 2023

"Kristine Slotnæs always makes herself available, follows up, is a good sparring partner and gives concrete feedback. Her legal expertise and advice is always reliable. She does an excellent job for us as her client."