Selskapsrett

Selskapsrett er helt sentralt for alle virksomheter. Fra etablering, drift og omorganiseringer eller restruktureringer, til et eventuelt kjøp eller avvikling av selskapet. God risiko- og virksomhetsstyring er en forutsetning for å lykkes. Ved mistanke om ulovlige eller kritikkverdige forhold kan selskapet foreta eller bli underlagt granskning. Styremedlemmer kan også bli holdt personlig ansvarlig for tap dersom styret har opptrådt uforsvarlig.

Selskapsrett er et viktig virksomhetsområde i Brækhus. Vi bistår i alle saker knyttet til selskapsrettslige forhold, som valg av organisasjonsform og konsernstruktur, og etablering av selskaper og filialer. Vår selskapsrettslige bistand omfatter løpende rådgivning om god virksomhetsstyring (corporate governance), både til ledelse, styrer og aksjonærer. Vi er også ofte involvert i spørsmål om styreansvar og granskning.

Som klient hos oss arbeider du tett med advokater som bistår med praktisk rådgivning tilpasset din virksomhets kommersielle målsetninger. Vi er organisert for å arbeide tverrfaglig, og M&A, selskapsskatt og arbeidsrett er andre områder som har vesentlig betydning i selskapsrettslige forhold. Her kan vi tilby markedsledende ekspertise.

Brækhus har en sterk internasjonal tilstedeværelse. Gjennom våre medlemskap i de internasjonale advokatnettverkene Meritas Law Firms Worldwide, Andersen Global og Crowe Global har vi mulighet til å bistå våre klienter på tvers av landegrenser.

Brækhus er anbefalt innen Corporate, Commercial and M&A av blant annet Legal 500.

Great support and amazing work speed!

The practice is fast footed and professional, with good people to work with. Documentation, strategy and legal advice are reliable and to the point.

Our experience with Brækhus is that they always seek the right expertise from the right person so that challenges and problems can be highlighted quickly. This means that the right solutions are chosen in a short time.

client testimonials, legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

  • Valg av organisasjonsform og konsernstruktur
  • Etablering av selskaper og filialer
  • Aksjonæravtaler
  • Kapitalforhøyelser og nedsettelser
  • Ansvarlige lån og konvertible lån
  • Corporate governance
  • Styreansvar og granskning