John Aa. Sveinsvold har mer enn 25 års forretningsjuridisk erfaring og omfattende styreerfaring. Han har spisskompetanse innen M&A, kontraktsforhandlinger og tvisteløsning. John har ledet og bistått i et betydelig antall større restruktureringer og transaksjoner, grenseoverskridende oppkjøp, virksomhetsoverdragelser og andre egenkapitaltransaksjoner.

John har inngående kjennskap til selskapslovgivningen og bistår klienter, også andre advokatfirmaer, med en rekke ulike selskapsrettslige problemstillinger, fra styrespørsmål til emisjoner i børsnoterte selskaper.

John er anerkjent sin ekspertise i fagområdene "Commercial, corporate and M&A" i den internasjonale advokatkåringen Legal 500. Av bransjekolleger omtales han som ledende med sin dybdekunnskap om aksjeloven.

2012 Partner, Brækhus Advokatfirma
2003 - 2012 Partner, Advokatfirmaet Ræder
2001 - 2003 Advokat, Advokatfirmaet Ræder
1997 - 2001 Advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers
1995 - 1997 Lovavdelingen, Justisdepartementet
1999 Advokatbevilling
1995 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
Recommended (2014-2024) Commercial, corporate and M&A Legal 500 2024