M&A

Fusjoner og oppkjøp kan gi mange fordeler som økt vekst, en bedring av virksomhetens markedsposisjon eller ekspansjon til nye markeder. Samtidig kan prosessene være utfordrende for bedriftseiere når viktige strategiske beslutninger må tas og krevende forhandlinger med store verdier er i spill. En vellykket gjennomføring er et suksesskriterium for alle involverte parter.

M&A er et av våre viktigste virksomhetsområder. Vi bistår norske og utenlandske virksomheter i alle ledd av en transaksjon, fra planlegging, Due Diligence og avtaleforhandlinger, til gjennomføring og closing av transaksjonen. Våre advokater har betydelig erfaring fra nasjonale og grenseoverskridende transaksjoner, og bistår i kjøp og salg av virksomheter, omorganiseringer og restruktureringer, fusjoner og fisjoner, etablering av joint-ventures, og andre samarbeidsformer.

Som klient hos oss arbeider du tett med advokater som forstår din virksomhets kommersielle behov og mål. Vi er organisert for å jobbe tverrfaglig, og skatt og avgift, konkurranserett og arbeidsrett er andre områder som ofte har vesentlig betydning i transaksjoner. Her kan vi tilby markedsledende ekspertise.

Brækhus har en sterk internasjonal tilstedeværelse. Gjennom våre medlemskap i de internasjonale advokatnettverkene Meritas Law Firms Worldwide, Andersen Global og Crowe Global har vi mulighet til å bistå våre klienter på tvers av landegrenser.

Brækhus er anbefalt innen Corporate, Commercial and M&A av blant annet Legal 500.

Great support and amazing work speed!

The practice is fast footed and professional, with good people to work with. Documentation, strategy and legal advice are reliable and to the point.

Our experience with Brækhus is that they always seek the right expertise from the right person so that challenges and problems can be highlighted quickly. This means that the right solutions are chosen in a short time.

client testimonials, legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

  • Bistand i forbindelse med kjøp eller salg av selskaper eller virksomheter gjennom hele kjøps- eller salgsprosessen, inkludert juridisk due diligence
  • Omorganisering, inkludert fisjoner, fusjoner og restruktureringer
  • Egenkapitaltransaksjoner
  • Konserninterne transaksjoner
  • Aksjonæravtaler
  • Joint-Venture og andre samarbeidsavtaler