Toralv Follestad arbeider med norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og fast eiendom, og har omfattende erfaring innen norsk- og internasjonal bedriftsbeskatning.

Toralv bistår norske og utenlandske virksomheter med juridisk og strategisk rådgivning i skattespørsmål, skattetvister og ved kontraktutarbeidelse i ulike transaksjoner. Han prosederer også jevnlig for domstolene, hovedsakelig i skattesaker.

2010 Partner, Brækhus Advokatfirma
2005 - 2010 Advokat/advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2003 - 2005 Skattejurist, Flora Likningskontor
2002 - 2003 Førstekonsulent, Utenriksdepartementet
2006 Advokatbevilling
2001 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
2001 Spesialfag, University of Edinburgh
Recommended (2017-2024) Tax Legal 500 2024