Eiendomsutvikling

Utviklingsprosjekter gjennomgår mange stadier og det oppstår ofte komplekse problemstillinger som grunneiere og eiendomsutviklere må ta stilling til. Vi kombinerer juridisk ekspertise og bransjekunnskap for å gi praktiske og kommersielle råd med mål om resultatorienterte prosesser for å sikre, synliggjøre og realisere verdier i fast eiendom. Vi bistår fra ide til ferdigstilling, gjennom regulering- og byggesaksprosesser, forhandlinger om avtaleforhold og i tvister som kan oppstå.

Våre kommersielle advokater har lang erfaring med rådgivning i eiendomsutviklingsprosjekter. Gjennom flere tiår har vi opparbeidet oss inngående bransjekunnskap og et omfattende kontaktnett hos entreprenører, utviklere og konsulenter.

Vi bistår i regulerings- og byggesaksprosesser, avtaleforhandlinger, eiendomsstrukturering og transaksjoner, og med identifisering og håndtering av risiko i hele utviklingskjeden fra ubenyttet mark til bygget er i bruk. Vi prosederer også jevnlig for domstolene i alminnelige tvister og i ekspropriasjonsskjønn.

Arbeid med eiendomsutvikling krever ofte at vi arbeider tverrfaglig. Våre eiendomsadvokater har et sømløst samarbeid mot tilgrensende fagområder som entreprise, bygg og anlegg, skatt og avgift, og økonomisk familierett og arv. På denne måten får våre klienter til enhver tid den beste tilgjengelige ekspertisen.

Brækhus er anbefalt innen eiendom av blant annet Legal 500.

The firm has a very solid and competent real estate department that I have had the pleasure of working with for several years. They give clear advice to their clients.

client testimonial, Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

 • Å undersøke og definere eiendommers utviklingspotensial
 • Alle ledd i kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskap
 • Planarbeid og byggesaksprosesser
 • Utbyggingsavtaler mellom grunneiere og med kommuner
 • Entreprise- og konsulentavtaler
 • Leieavtaler
 • Tomtefeste
 • Eiendomsstrukturering, herunder deling/sammenføyning og seksjonering
 • Etablering og organisering av eiendomsselskaper og boligselskaper
 • Tingsrett, herunder tinglysing og servitutter/bruksretter
 • Naboforhold
 • Vei, vann, avløp og annen infrastruktur, samt etablering av veilag og VA-lag
 • Alle ledd rettslige prosesser og skjønn
 • Megling og oppgjør

Les mer om vår eiendomsekspertise