Næringseiendom

Aktører som arbeider med næringseiendom, har behov for juridisk rådgivning som spenner over flere rettsområder samtidig. Vårt team består av høyt kvalifiserte advokater bistår innenfor et bredt spekter av relevante fagområder tilknyttet næringseiendom. Denne tverrfaglige ekspertisen er sentral i å finne optimale løsninger for våre klienter. 

Brækhus har et av Norges største og sterkeste juridiske eiendomsmiljøer, og våre advokater har lang erfaring i eiendomsbransjen.

Vår inngående bransjekunnskap og kommersiell forståelse er avgjørende for å rådgi aktører som eier-, leier og utvikler næringseiendom. Brækhus tilbyr stor faglig bredde, og vi er organisert for å jobbe tverrfaglig.  Dette sikrer at våre klienter får tilgang til den beste kompetanse hos oss. Våre advokater bistår aktører innen alle deler av bransjen, enten det er eiendomsbesittere, -utviklere, investorer, sameier, syndikater, offentlige myndigheter, meglerhus og internasjonale aktører.

Brækhus er anbefalt innen eiendom av blant annet Legal 500:

The firm has a very solid and competent real estate department that I have had the pleasure of working with for several years. They give clear advice to their clients.

Client testimonial, Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

 • Rådgiving på prosjektstadiet og i konstruksjonsfasen
 • Bistand til eiendomsbesitter som byggherre
 • Bærekraftsrådgivning
 • Kontraktsrådgivning – både ved utforming av kontrakt og oppfølging av kontrakt
 • Transaksjoner
 • Bankfinansiering og obligasjonslån
 • Due diligence
 • Tingsrettslige spørsmål – servitutter, tomtefesteforhold og rettighetsspørsmål
 • Plan- og bygningsrett
 • Konsesjoner, offentlige tillatelser og kontakt med myndigheter
 • Selskapsrettslig bistand – inkludert optimalisering av selskapsstrukturer
 • Skatt og merverdiavgift
 • Meglerstandarder for kjøp, salg og leie
 • Seksjonering, reseksjonering mv.
 • Tvist, inkludert mekling, voldgift og ordinær tvistebehandling

Les mer om vår eiendomsekspertise