Karoline Røvik Zeiner arbeider med generell forretningsrett og er spesialisert innen fast eiendom og plan- og bygningsrett. Hun har særlig kompetanse innen eiendomsutvikling (bolig- og næringseiendom) og bistår eiendomsutviklere og grunneiere i alle trinn av utviklingsprosessen – opsjonsavtaler, kontrakter, transaksjoner, regulering, tomtestrukturering, sikring av rettigheter (parkering, vei mv.), tinglysning, valg av organisasjonsform, seksjonering, etablering av sameier/velforeninger/anleggseiendom mv.

Karolines ekspertise innebærer rådgiving knyttet til næringsleieavtaler/husleierett, boligrett (borettslags- og eierseksjonsrett) og entreprise. Hun har blant annet bistått flere sameier i saker som gjelder deling- og sammenslåing av sameier.

De siste årene har Karoline også spesialisert seg innen bærekraft, spesielt rettet mot eiendomsbransjen, og bistår med for eksempel ESG-tilpasninger i leiekontrakter, rådgivning i tilknytning til regelverket for ombruk, søknader overfor miljødirektoratet ifbm. gjenbruk etc.

Karoline er ofte i retten og har betydelig erfaring med tvisteløsning. Hennes prosesserfaring innebærer også midlertidige forføyninger/sikringer og jordskiftesaker.

Karoline bistår primært næringslivsklienter, både norske og internasjonale.

I tillegg har Karoline eiendomsmeglingsbevilling og påtar seg oppgjørsoppdrag i eiendomstransaksjoner. Karoline holder jevnlig kurs og foredrag knyttet til hennes spesialistområder, blant annet kurs om EUs taksonomi, og holder foredrag for JUS (Juristenes Utdanningssenter), Advokatenes HR, Norges Eiendomsmeglerforbund, NBBL, Eiendomsadvokatene mv.

2023 Partner, Brækhus Advokatfirma
2020 - 2022 Partner, Dalan Advokatfirma DA
2015 - 2020 Fast advokat / senioradvokat, Dalan Advokatfirma DA
2013 - 2015 Advokat, HELP Forsikring AS
2011 - 2013 Advokatfullmektig, HELP Forsikring AS
2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2005 Menneskerettigheter, Universitetet i Lund, Sverige
2004 Freds- og konfliktkunnskap, Universitetet i Lund, Sverige