Karoline R. Zeiner arbeider hovedsakelig innen eiendom, med vekt på eiendoms transaksjoner, næringseiendom og eiendomsutvikling. Hun bistår næringslivsklienter, både norske og internasjonale.

Karolines erfaring innen eiendomsutvikling innebærer bistand i forbindelse med opsjonsavtaler, kontrakter, transaksjoner, regulering, tomtestrukturering, sikring av rettigheter (parkering, vei mv.), tinglysning, valg av organisasjonsform, seksjonering, etablering av sameier/velforeninger/anleggseiendom mv.

Videre har Karoline omfattende erfaring med næringsleiekontrakter og bistår med alle rettslige problemstillinger tilknyttet næringsleieforhold.

De siste årene har Karoline også spesialisert seg innen bærekraft, spesielt rettet mot eiendomsbransjen. Hun bistår for eksempel med ESG-tilpasninger i leiekontrakter, rådgivning i tilknytning til regelverket om ombruk, søknader overfor miljødirektoratet ifbm. gjenbruk etc.

I tillegg har Karoline har betydelig erfaring med tvisteløsning, inkludert midlertidige forføyninger/sikringer og jordskiftesaker.

Karoline holder jevnlig kurs og foredrag knyttet til hennes spesialistområder. Blant annet kurs om EUs taksonomi, og holder jevnlig foredrag for JUS (Juristenes Utdanningssenter), Advokatenes HR, Norges Eiendomsmeglerforbund, NBBL, Eiendomsadvokatene mv.

2023 Partner, Brækhus Advokatfirma
2020 - 2022 Partner, Dalan Advokatfirma DA
2015 - 2020 Fast advokat / senioradvokat, Dalan Advokatfirma DA
2013 - 2015 Advokat, HELP Forsikring AS
2011 - 2013 Advokatfullmektig, HELP Forsikring AS
2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2005 Menneskerettigheter, Universitetet i Lund, Sverige
2004 Freds- og konfliktkunnskap, Universitetet i Lund, Sverige
Recommended (2024) Real Estate Legal 500 2024

‘Fantastic people (particularly Karoline Zeiner Røvik), highly capable and really understand the needs of their clients.’ ‘Karoline Zeiner Røvik demonstrates unique knowledge, is always attentive, and makes herself available. As a client, you feel valued and cared for which is critical when you are facing complex legal issues. She is a great person.’