Eiendomstransaksjoner

Høy risiko, stadige endringer i regelverk og en mer spesialisert kontraktspraksis kan gjøre eiendomstransaksjoner krevende for eiendomsaktører. Vi bistår eiendomsinvestorer, næringsdrivende og private parter med praktiske og hensiktsmessige råd i hele transaksjonsløpet for å oppnå deres kommersielle mål. Vår ekspertise innen eiendomstransaksjoner omfatter både kjøp, salg og leie av fast eiendom.

Brækhus vektlegger faglig, kommersiell og praktisk rådgivning tilpasset den enkelte virksomhet. Vi kjenner eiendomsbransjen godt og våre advokater har inngående kunnskap om standardavtaler både for nærings- og boligeiendommer og om regelverket for omsetning av fast eiendom (eiendomsmegling).

Vi har ekspertise ved overdragelse av eiendommer med utviklings- og utbyggingspotensial, og skreddersyr slike avtaler.

Arbeid med eiendomstransaksjoner krever ofte at vi arbeider tverrfaglig. Våre eiendomsadvokater har et sømløst samarbeid mot tilgrensende fagområder som skatt og avgift, og økonomisk familierett og arv. Dette sørger for at våre klienter til enhver tid får den beste kompetansen innen de forskjellige fagområdene.

Brækhus er anbefalt innen eiendom av blant annet Legal 500.

The real estate department at Brækhus Advokatfirma has particular strength in property development and management mandates. With clients including various housing cooperatives, the group also has expertise in assisting landowners facing compulsory acquisitions. Thomas Andersen, whose practice centres on dispute resolution and contract negotiations, jointly heads up the team alongside property development expert Eirik Espenes.

lEGAL 500

Eksempler på hva vi bistår med

  • Selgers og kjøpers due diligence, tilrettelegging for kjøp/salg og leie/utleie
  • Opsjons- og utbyggingsavtaler
  • Kontraktsforhandlinger og budprosesser ved kjøp/salg og leie/utleie av alle typer eiendom
  • Organisere, etablere og omdanne eiendomsselskaper og boligselskap
  • Kontraktgjennomføring og overtakelse av fast eiendom
  • Tinglysing og konsesjonsforhold
  • Generasjonsskifte, skifteoppgjør og oppløsning av samboerforhold og bofellesskap
  • Tvisteløsning
  • Prosedyrer for domstolene og andre tvisteløsningsorganer
  • Megling, spesielt oppgjørsfunksjoner

Les mer om vår eiendomsekspertise