Eiendomstransaksjoner

Høy risiko, stadige endringer i regelverk og en mer spesialisert kontraktspraksis kan gjøre eiendomstransaksjoner krevende for eiendomsaktører. Vi bistår eiendomsinvestorer, næringsdrivende og private parter med praktiske og hensiktsmessige råd i hele transaksjonsløpet for å oppnå deres kommersielle mål. Vår ekspertise innen eiendomstransaksjoner omfatter både kjøp, salg og leie av fast eiendom.

Brækhus vektlegger faglig, kommersiell og praktisk rådgivning tilpasset den enkelte virksomhet. Vi kjenner eiendomsbransjen godt og våre advokater har inngående kunnskap om standardavtaler både for nærings- og boligeiendommer og om regelverket for omsetning av fast eiendom (eiendomsmegling).

Vi har ekspertise ved overdragelse av eiendommer med utviklings- og utbyggingspotensial, og skreddersyr slike avtaler.

Arbeid med eiendomstransaksjoner krever ofte at vi arbeider tverrfaglig. Våre eiendomsadvokater har et sømløst samarbeid mot tilgrensende fagområder som skatt og avgift, og økonomisk familierett og arv. Dette sørger for at våre klienter til enhver tid får den beste kompetansen innen de forskjellige fagområdene.

Brækhus er anbefalt innen eiendom av blant annet Legal 500.

Very hands-on, straight to the point, and efficient.

Personal attention and quick responses.

Responsiveness, friendly and effective towards clients.

Thorough in their considerations. Good legal analysis. Capable in understanding their client’s needs and commercial interests.

Client Testimonials, lEGAL 500

Eksempler på hva vi bistår med

  • Selgers og kjøpers due diligence, tilrettelegging for kjøp/salg og leie/utleie
  • Opsjons- og utbyggingsavtaler
  • Kontraktsforhandlinger og budprosesser ved kjøp/salg og leie/utleie av alle typer eiendom
  • Organisere, etablere og omdanne eiendomsselskaper og boligselskap
  • Kontraktgjennomføring og overtakelse av fast eiendom
  • Tinglysing og konsesjonsforhold
  • Generasjonsskifte, skifteoppgjør og oppløsning av samboerforhold og bofellesskap
  • Tvisteløsning
  • Prosedyrer for domstolene og andre tvisteløsningsorganer
  • Megling, spesielt oppgjørsfunksjoner

Satsning på folka våre gir bedre tjenester til eiendomsbransjen

Det settes høye krav til juridiske rådgivere i eiendomsbransjen. Advokater skal være pålitelige, og skal handle raskt og nøyaktig med en løsningsorientert tilnærming. Ved å omfavne «People First» strategi, tar Brækhus Advokatfirma et steg bort fra tradisjonelle bransjestandarder og tilrettelegger for enestående service til eiendomsaktører.

Les mer om vår eiendomsekspertise