Eirik Espenes har omfattende erfaring med rådgivning og rettslige prosesser innen fast eiendom og entreprise. Eirik har ekspertise innen kjøp, salg og utleie av alle typer eiendom, organisering og utbygging av eiendomsprosjekter, regulerings- og byggesaker, entreprise, etablering og forvaltning av boligselskaper og tinglysing. Han har ført mange saker for de alminnelige domstoler, skjønnsprosesser og voldgift innenfor et bredt spekter av saker, bl.a. kjøp, salg og utleie, entreprise, håndverkertjenester, friluftsloven, naboloven, vegloven, eiendomsmegling, servitutter mv.

Eirik har erfaring som forretningsfører og som styremedlem for flere bolig- og næringseiendommer og har vært daglig leder og ansvarlig megler i Tostrupgården Eiendomsmegling. Eirik har her særlig arbeidet med utvikling og salg av byggetomter og boligprosjekter.

Eirik er anerkjent for sin ekspertise innen eiendom og er rangert som «up & coming» i Finansavisens årlige advokatundersøkelse, og anbefalt av den internasjonale advokatkåringen Legal 500.

2013 Partner, Brækhus Advokatfirma
2007 - 2013 Advokat og partner, Advokatfirmaet Horgen
2007 - 2013 Daglig leder, Tostrupgården Eiendomsmegling
2004 - 2007 Advokat, Advokatfirmaet Horgen
2000 - 2004 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Horgen
1993 - 1993 Sersjant, Artilleriet
2004 Advokatbevilling
2000 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
1992 Befalsskolen for Feltartilleriet
2022 Forfatter av maler knyttet til fast eiendom for Juridika, Universitetsforlaget
Recommended (2017-2023) Real Estate Legal 500 2022

"Eirik Espenes is extremely knowledgeable and an outstanding discussion partner who knows the real estate industry very well."

Up and coming (2021) Fast eiendom Finansavisen 2021