Eiendom

Eiendomsbransjen er en viktig bransje med høy aktivitet og store verdier. Samtidig preges bransjen av samfunnsmessige, offentlige og politiske interesser. Rammevilkårene er i stadig endring, og innovasjon og bærekraft setter nye krav til utvikling og forvaltning. Med dypgående bransjeforståelse og et omfattende kontaktnettverk bistår vi eiendomsutviklere, eiendomsselskaper, entreprenører og konsulenter i alle faser.

Brækhus har et av Norges største og sterkeste juridiske eiendomsmiljøer, og våre advokater har lang erfaring i eiendomsbransjen. Vi bistår i alle aspekter av fast eiendoms rettsforhold, fra eiendomstransaksjoner og utvikling til grunnerverv og skjønn, og boligrett og forvaltning og tvister om rettighetsforhold.

Vi vektlegger praktisk og kommersiell rådgivning, og har inngående kunnskap om regelverk og bransjestandarder som aktører i eiendomsbransjen behøver. Våre advokater er blant landets ledende innen fast eiendom og prosedyre. Vi bistår et betydelig antall klienter og prosederer mange tvister om fast eiendom og rettigheter og forpliktelser til fast eiendom hvert år for domstolene.

Juridiske problemstillinger i eiendomsbransjen krever ofte advokater med annen ekspertise, for eksempel skatt og avgift. Vi er organisert for å jobbe tverrfaglig og på denne måten får våre klienter den beste kompetanse hos oss.

Brækhus er anbefalt innen eiendom av blant annet Legal 500.

The firm has a very solid and competent real estate department that I have had the pleasure of working with for several years. They give clear advice to their clients.

client testimonial, Legal 500

Les mer om våre eiendomsekspertise