Bærekraft

Et enormt samfunnsansvar påhviler alle deler av næringslivet i forbindelse med det grønne skiftet. Endringer av krav og rammevilkår, både internasjonalt og nasjonalt, etterlater et komplekst rettslig landskap som for mange enda er uklart. For næringslivsaktører, innebærer dette både nye utfordringer og nye muligheter.

I Brækhus er bærekraft en del av vår faglige ekspertise. Vi hjelper virksomheter på tvers av bransjer med å forstå og innrette seg etter endrede rammebetingelser i markeder som stadig setter krav til forretningsetikk og bærekraft. Vi bistår i et bredt spekter av spørsmål og saker i relasjon til det grønne skiftet.

Særlig byggenæringen og eiendomsbransjen står for en stor del av det globale energiforbruket og preges i dag av å være i et bærekraftsskifte. I Brækhus er vi både godt kjent med kravene i EU-regelverket, samt de bærekraftskravene som følger av det nasjonale regelverket. Vårt ekspertiseteam bistår med strategisk bærekraftsrelatert rådgivning innenfor alle områder knyttet til eiendoms- og byggebransjen. Dette krever juridisk ekspertise innen mange områder og vi er organisert for å jobbe tverrfaglig som sikrer våre klienter den beste kompetanse hos oss.

Brækhus har en sterk internasjonal tilstedeværelse. Gjennom våre medlemskap i de internasjonale advokatnettverkene Meritas Law Firms WorldwideAndersen Global og Crowe Global har vi mulighet til å bistå våre klienter på tvers av landegrenser.

The firm has a very solid and competent real estate department that I have had the pleasure of working with for several years. They give clear advice to their clients.

Client Testimonial, Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

  • Bærekraftstrategi og -tiltak 
  • Styre- og ledelsesansvar
  • Eiendomsutvikling
  • Rådgivning knyttet til ombruk og gjenbruk av byggematerialer
  • ESG-tilpasninger i leiekontrakter
  • Transaksjoner
  • Grønn finansiering 
  • Bærekraftsrapportering
  • Klima- og miljørett 

Satsning på folka våre gir bedre tjenester til eiendomsbransjen

Det settes høye krav til juridiske rådgivere i eiendomsbransjen. Advokater skal være pålitelige, og skal handle raskt og nøyaktig med en løsningsorientert tilnærming. Ved å omfavne «People First» strategi, tar Brækhus Advokatfirma et steg bort fra tradisjonelle bransjestandarder og tilrettelegger for enestående service til eiendomsaktører.

Les mer om vår bransjeekspertise