Bærekraft08. jun2023

Webinar om åpenhetsloven

Hva bør virksomheter som er underlagt åpenhetsloven gjøre for å oppfylle de plikter som loven pålegger dem? Hvordan bør egentlig virksomheter utføre aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i verdikjeden? Hva og hvordan skal virksomheter rapportere innen fristen den 30. juni?

Dato: Torsdag 8. juni

Tid: kl. 09.00–09.45

Sted: Webinar, lenke sendes ut 1 time før webinarstart

Det er kostnadsfritt å delta men påmelding kreves.

Påmeldingsfristen for dette webinaret har utløpt. Kontakt oss dersom du ønsker å se opptaket.

Siden 1. juli i fjor har rundt 9000 norske virksomheter vært underlagt åpenhetsloven, som gjelder for bedrifter som oppfyller to av følgende vilkår:

  • Omsetning på minst MNOK 70
  • Balanseverdi på minst MNOK 35
  • Minst 50 årsverk ansatt

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.

I dette webinaret vil du høre om hva virksomheter som er underlagt åpenhetsloven bør gjøre for å oppfylle de plikter som loven pålegger dem. Hvordan bør egentlig virksomheter utføre aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i verdikjeden (f.eks. innleid entreprenørvirksomhet) og hvordan kan virksomheter oppfylle rapporteringsplikten innen fristen den 30. juni?