Per Christian Grant-Carlsen har bred erfaring innenfor fast eiendom, entrepriserett og prosedyre, særlig med spørsmål knyttet til eiendomstransaksjoner, boligutvikling og entreprise. Hans fagfelt omfatter også kontraktsrett, tingsrett, boligrett, erstatningsrett og tvisteløsning.

Per Christian bistår et bredt spekter av klienter, fra private, små og mellomstore bedrifter innenfor fast eiendom og entreprise, til større eiendomsaktører med spørsmål knyttet til kontraktsforhold i eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling, husleie, entreprisesituasjoner og tvisteløsning. Han har omfattende prosedyreerfaring for de alminnelige domstoler og har møterett for Høyesterett. Han bistår også ved voldgiftsprosess og utenrettslig tvisteløsning/megling.

Per Christian en ettertraktet foredragsholder og har holdt en rekke foredrag for bransjeaktører. Han publiserer også jevnlig fagartikler i relevante fagpublikasjoner.

2019 Partner, Brækhus Advokatfirma
2015 - 2019 Partner, Advokatfirmaet Hammervoll Pind
2006 - 2015 Advokat, Torkildsen Co/Føyen Torkildsen
2000 - 2006 Jurist/advokat, Norwegian Claims Link
2015 Møterett for Høyesterett
2004 Advokatbevilling
2002 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo