Oppdeling av leiegårder og omdannelse fra næring til bolig

På vårt webinar 6. februar hører du om optimalisering av skatteposisjon via borettslagsetablering.

Dato: 6. februar
Tid: kl. 09.00 – 10.00
Sted: Webinar

Deltakelse på webinaret er kostnadsfritt men du må melde deg på.

Påmeldingsfristen for dette arrangementet har utløpt. Ta kontakt oss for å se opptak av frokostseminaret.

Det å eie en bygård for utleie har blitt dårligere butikk enn før, grunnet streng eierbeskatning og generelt økte kostnader. Svakere avkastning gir også reduserte eiendomsverdier ved salg «as is».

Mange eiere vurderer for tiden å selge sine gårder «bit for bit» gjennom salg av enkeltstående leiligheter, men dette vil ofte gi en stor skattebelastning. Det samme gjelder ved omdannelse fra næringseiendom eiet i et AS, til boligeiendom. Skatteberegningsgrunnlaget i disse situasjonene er ofte stort.

I dette webinaret vil du høre om hvordan man kan realisere boligverdier gjennom borettslagsetablering, og hvordan dette kan bidra til optimalisering av skattebelastningen for eieren.

Webinaret retter seg mot eiendomsbesittere, eiendomsutviklere, eiendomsmeglere og andre som er aktive i bolig- og eiendomsmarkedet.

Det blir anledning til å stille spørsmål.