Navigering i den grønne omstillingen i eiendomsbransjen

Navigering i den grønne omstillingen i eiendomsbransjen

Bli med når Brækhus og Veridian Analyse inviterer til ESG Afterwork om hvordan man kan forberede seg på de nye kravene som følger av den grønne omstillingen i eiendomsbransjen.

Dato: Tirsdag 13. juni

Tid: kl. 15.00-17.00

Sted: Galleri Tiffani Frogner
Østers og Champagne serveres fra kl. 15.00. Programmet starter kl. 15.30. Etter seminaret fortsetter minglingen i lokalet.

Begrenset antall plasser.

Bli med når Brækhus og Veridian Analyse inviterer til en afterwork om hvordan man kan forberede seg på de nye kravene som følger av den grønne omstillingen i eiendomsbransjen. I tillegg til Brækhus og Veridian Analyse, vil også Norsk Eiendom og Handelsbanken være på foredragslisten.

Vi gjennomgår følgende temaer:

 • Hva er ESG og hvorfor er dette viktig for eiendomsbransjen?
 • Hva sier reglene nå og hva kan vi forvente?
 • Kartlegging av bygningsmasse for tiltak?
 • Hvilken verdipåvirkning har ESG-tiltakene?
 • Grønne lån og energikrav, Hroar Gulbrandsen (banksjef, Handelsbanken)
 • Hvordan forbereder bransjen seg? Sven Magnus Rivertz (fagsjef, Norsk Eiendom)

Østers og Champagne serveres fra kl. 15.00. Programmet starter kl. 15.30. Etter seminaret fortsetter minglingen i lokalet.

Foredragsholdere fra Brækhus og Veridian Analyse

Webinar om åpenhetsloven

Bærekraft08. jun2023

Webinar om åpenhetsloven

Hva bør virksomheter som er underlagt åpenhetsloven gjøre for å oppfylle de plikter som loven pålegger dem? Hvordan bør egentlig virksomheter utføre aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i verdikjeden? Hva og hvordan skal virksomheter rapportere innen fristen den 30. juni?

Dato: Torsdag 8. juni

Tid: kl. 09.00–09.45

Sted: Webinar, lenke sendes ut 1 time før webinarstart

Det er kostnadsfritt å delta men påmelding kreves.

Siden 1. juli i fjor har rundt 9000 norske virksomheter vært underlagt åpenhetsloven, som gjelder for bedrifter som oppfyller to av følgende vilkår:

 • Omsetning på minst MNOK 70
 • Balanseverdi på minst MNOK 35
 • Minst 50 årsverk ansatt

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.

I dette webinaret vil du høre om hva virksomheter som er underlagt åpenhetsloven bør gjøre for å oppfylle de plikter som loven pålegger dem. Hvordan bør egentlig virksomheter utføre aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i verdikjeden (f.eks. innleid entreprenørvirksomhet) og hvordan kan virksomheter oppfylle rapporteringsplikten innen fristen den 30. juni?

Webinar: Utflytting fra Norge – skatt, arv og andre juridiske konsekvenser

Internasjonal privatrett01. jun2023

Webinar: Utflytting fra Norge – skatt, arv og andre juridiske konsekvenser

Har du flyttet, eller planlegger du å flytte til utlandet? Lurer du på hvilke arverettsregler som gjelder og om testamentet ditt er gyldig i landet du flytter til? Vil ektepakten fortsatt vil være gyldig? Hvor blir du skattemessig bosatt? Hvordan er utflyttingsskatten på aksjer, og hva med medlemskapet i Folketrygden?

Dato: Torsdag 1. juni

Tid: Kl. 08.00-09.00

Sted: Webinar, lenke sendes ut 1 time før webinarstart.

Opptak av webinaret vil være tilgjengelig for deltakere i to uker.

Det er kostnadsfritt å delta, men påmelding kreves.

Påmeldingsfristen for dette webinaret har utløpt. Kontakt oss dersom du ønsker å se opptaket.

Brækhus Family Office inviterer til webinar for deg som skal eller allerede har flyttet til utlandet. I dette webinaret hører du advokater med spesialkompetanse innen internasjonal privatrett, fortelle om de juridiske forholdende som påvirkes ved utflytting fra Norge.

Webinardeltakelse skjer uten deling av navn, video og lyd med andre deltakere. Det vil være mulighet for å stille spørsmål via chatten.

 Foredragsholdere

 • Line K. Juuhl er assosiert partner og har 20 års erfaring innen økonomisk familierett og arv. I tillegg bistår hun med utvalgte internasjonale skatterettslige problemstillinger. Hennes spesialisering i internasjonal privatrett er unik og Line er den eneste norske advokaten i Norge med både norsk og spansk advokatbevilling. Hun har lang erfaring med å bistå nordmenn med juridiske utfordringer tilknyttet arv, skifte og skatt i utlandet.
 • Jacob Winderen Lindegaard er assosiert partner og ekspert innen bedriftsoverføringer, generasjonsskifter, arveplanlegging, arveoppgjør og økonomisk familierett. Han har lang erfaring med å rådgi privatpersoner og familier som forvalter større verdier. Jacob bistår ofte i familie- og arvesaker som krysser landegrenser.
 • Antonio Holstad er partner og har over 30 års erfaring med internasjonal skatt. Han har særlig erfaring med å bistå utenlandske selskaper og deres ansatte og virksomhet i Norge. Og tilvarende norske selskapers etablering i utlandet og utstasjonering av personell. Antonio bistår også ved spørsmål knyttet til trygd, pensjon og arveoppgjør i internasjonale forhold.
 • Toralv Follestad er partner med spesialisering innen skatte. Han har omfattende erfaring med spørsmål knyttet til norsk og internasjonal bedriftsbeskatning. Han bistår innen norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og fast eiendom.

Brækhus Family Office

Vi har lang erfaring med å rådgi privatpersoner og familier som forvalter større verdier, også på tvers av landegrenser. Gjennom Brækhus Family Office ivaretas kundens juridiske behov av et skreddersydd advokatteam med relevant ekspertise. Slik sikrer vi deg rask tilgang til omfattende kompetanse og ressurser. Ofte bistår vi med juridiske utfordringer knyttet til arv, eiendom, skatt og selskapsrett.

Videre fra #Metoo – fra ukultur til sunn bedriftskultur

Arbeidsliv14. feb2023

Videre fra #Metoo – fra ukultur til sunn bedriftskultur

Hvordan går man fra ukultur til en sunn bedriftskultur? Brækhus Advokatfirma, kompetansehuset Aider og BusinessMastering inviterer ledere til fagseminar 14. februar om hvordan virksomhetene kan ta ukultur på alvor og bygge en sunn bedriftskultur fra bunnen av.

Etter fem år med fokus på #Metoo som ukultur i arbeidslivet ønsker vi å gi svar på hvordan man kan bygge en sunn bedriftskultur på arbeidsplassen fra bunnen av. Med fokus på kommunikasjon, verdier og holdninger inviterer vi ledere til fagseminar om hva dere bør være bevisste på ved oppbyggingen av en trygg og solid bedriftskultur.

I løpet av ettermiddagen vil du lære mer om:

 • Verktøy for å kartlegge og bygge kultur på arbeidsplassen
 • Lovpålagte krav til forsvarlig arbeidsmiljø og #metoo-sakene fra rettspraksis
 • Hvordan skape trygghet og kommunikasjon på arbeidsplassen


Tid: Tirsdag 14. februar kl. 13.30-16.00
Sted: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo

Arrangementet er gratis, og har begrenset antall plasser.

Program

13.15    Registrering og lett servering

13.30    Velkommen

13.35     Lovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljøEt utvalg av #Metoo-sakene som domstolene har behandlet de siste årene
(Kristine Slotnæs og Ida Brabrand, begge advokater/assosierte partnere i Brækhus Advokatfirma)

14.05     Hvordan avdekke ukultur og fremme kulturbygging?
(Karina Arnsen, partner, Folk og kultur, kompetansehuset Aider)

14.25     Pause (10 min)

14.35     Ledelse og strategi i kulturbyggingsprosessen – erfaringer og råd
(Andreas Vik, daglig leder, kompetansehuset Aider)

14.55     Verdien av psykologisk trygghet, lyttekultur og ytringskultur på jobb (Rune Semundseth, daglig leder, Businessmastering)

15.15     Pause (10 min)

15.25    Spørsmål, paneldebatt og erfaringsutveksling
(Ledes av Ida Brabrand, assosiert partner i Brækhus Advokatfirma)

16.00     Avslutning og mingling

Foredragsholdere

Ida Brabrand – Advokat/assosiert partner, Brækhus Advokatfirma

Ida Brabrand har sin ekspertise innen ytringsfrihet, medierett og arbeidsrett. Hun bistår arbeidsgivere i alvorlige varslingssaker, som for eksempel omfatter Ida Brabrand har sin spesialisering innen ytringsfrihet, medierett og arbeidsrett. Med sin journalistiske erfaring og kompetanse gir Ida skreddersydde råd i medierelaterte saker, som også ofte omfatter arbeidsrettslige spørsmål. Ida prosederer saker jevnlig for domstolene. Hun bistår jevnlig som advokat i varslingssaker, som for eksempel omfatter trakassering og diskriminering. Videre bistår hun i nedbemanningsprosesser og med tvisteløsning i personalsaker, ved konflikthåndtering og sluttavtaler. Ida holder jevnlig eksterne kurs.

Kristine Slotnæs – Advokat/assosiert partner, Brækhus Advokatfirma

Kristine Slotnæs har sin ekspertise innen arbeidsrett, selskapsrett, M&A og kontraktsrett. Hun bistår både norske og utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere innen ulike arbeidsrettslige spørsmål, som løpende rådgivning i personalspørsmål, endrings- og nedbemanningsprosesser, ansettelser, avslutning av arbeidsforhold, konflikthåndtering, samt forhandlinger og tvisteløsning. Kristines bistand inkluderer også bistand innen tariffrettslige spørsmål og problemstillinger. Hun har også erfaring både fra de ordinære domstoler, men også fra Arbeidsretten.

Karina Arnsen – partner, Folk og kultur, Aider

Karina er en erfaren HR rådgiver med lang ledererfaring, god forretningsforståelse og betydelig erfaring innen lederutvikling, konflikthåndtering, kulturutvikling, endringsledelse, coaching, fusjoner og oppkjøp. Hun er sertifisert Coach og sertifisert på Barretts kulturkartleggingsverktøy. For tiden holder hun på med en sertifisering i mangfoldsledelse hos Seema. Karina er partner og leder for tjenesteområdet Folk og kultur i Aider, som allerede har vokst til 30 dyktige HR rådgivere!

Andreas Vik – daglig leder Aider

Andreas Vik er leder og gründer av kompetansehuset Aider som har gått fra 1 til 700 ansatte på under 4 år. Han tidligere ledet og bygd opp BDO sin regnskapssatsing, og ledet oppbyggingen av Telenor sitt Shared Service Center. Andreas brenner for å skape en tydelig kultur som utgangspunkt for gode kundeleveranser og vekst.

Rune Semundseth – daglig leder BusinessMastering AS

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte kursholderne og foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor kultur, ledelse og medarbeiderskap. Han er initiativtaker/medforfatter til den kjente boken «Rosinen i pølsa», og forfatter av ti bøker – som til sammen har solgt over 50 000 eksemplarer. Sist gründer og daglig leder i selskapet businessmastering AS.

Marie Louise Sunde – lege, grunnlegger og CEO i Equality Check

Marie Louise Sunde er lege og har doktorgrad i medisin. Hun startet sin spesialisering innen kirurgi, før hun valget å si opp i protest mot ukultur på arbeidsplassen sin. Hun startet da teknologi-startupen Equality Check, en teknologi-startup som hjelper virksomheter med å utnytte sitt potensial innen likestilling, inkludering og mangfold. Før Equality Check startet Marie den internasjonale kampanjen #HunSpanderer. Hun har gitt ut bok om temaet, holder foredrag og bidrar til å bekjempe diskriminering i arbeidslivet over hele verden.

Spørsmål vedrørende arrangementet? Kontakt:

Hvordan sikre din virksomhets interesser ved et cyberangrep?

Teknologi, innovasjon og digitalisering11. jan2023

Hvordan sikre din virksomhets interesser ved et cyberangrep?

Brækhus Advokatfirma, Habberstad og Cloudworks inviterer ledere til en faglig ettermiddag om hvordan virksomheter kan beskytte sine kommersielle interesser ved cyberangrep.

kl. 12:30
Telegrafen, Kongens gate 21
11
jan

Det digitale risikobildet har endret seg drastisk den siste tiden og cyberangrep er blitt et scenario som alle virksomheter må regne med. Det er kun et spørsmål om tid. Hvordan bør ledere forberede virksomheten på et vellykket cyberangrep? Hvem er egentlig ansvarlig for å gjøre selskapet best mulig rustet?

I løpet av ettermiddagen vil:

 • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet fortelle om dagens risikobilde
 • Du vil få praktiske råd om hvordan virksomhetene allerede nå bør forberede seg
 • Du vil få høre erfaringer fra en virksomhet som har cyberangrep på agendaen

Arrangementet har begrenset antall plasser.

Program

12.30 Registrering med servering

13.00   Velkommen og introduksjon
Konferansier Ida Brabrand (Assosiert partner/advokat i Brækhus Advokatfirma)

NSMs vurdering av dagens risikobilde 
Roar Thon (Fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet)

Hvordan forberede din virksomhet på cyberangrep
Leiv Hovda Skaug (Fagansvarlig, Informasjonssikkerhet, Habberstad)

Kan noen i praksis holdes ansvarlig for et cyberangrep?
Stein E. Hove (Partner/advokat, Brækhus Advokatfirma)

Har dere kontroll på hvem som har tilgang til bedriftens data og systemer?    
Arne Vedø-Hansen (IAM – Arkitekt, Cloudworks)

Små og mellomstore bedrifter er ekstra utsatt
Jon Oluf Brodersen (CIO, PGS)   

Paneldebatt, spørsmålsrunde og erfaringsutveksling 
Ledet av konferansier Ida Brabrand                

Servering og mingling fra ca. kl. 16.00  

Foredragsholdere

Ida Brabrand – Advokat/assosiert partner, Brækhus Advokatfirma

Ida Brabrand har sin ekspertise innen medierett, ytringsfrihet og arbeidsrett. I tillegg til å være advokat har Ida journalistutdannelse fra Journalisthøyskolen i Oslo og Volda. Hun har arbeidserfaring som nyhetsjournalist i NRK Østlandssendingen og TVNorge-nyhetene. Hun rådgir arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål og i saker om ytringsfrihet. Ida fører jevnlig saker for domstolene.

Roar Thon – Fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Roar har arbeidet i NSM siden 2003 og har en tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. De siste årene har han holdt over 150 foredrag i snitt pr år, og med snart 1700 foredrag i sin NSM-karriere kan det påstås at han er en meget etterspurt foredragsholder.

Leiv Hovda Skaug – Fagansvarlig, Informasjonssikkerhet, Habberstad

Leiv har over 20 års bred erfaring innen informasjonssikkerhet, informasjonshåndtering, ledelse og GDPR. Han har ledet flere enheter og har mange års internasjonal erfaring som stabssjef og seksjonssjef i NSM, med lederansvar for noen av de tyngste sikkerhetstekniske miljøene. Han har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av øvelser innen sikkerhet og beredskap.

Stein E. Hove – Partner/advokat, Brækhus Advokatfirma

Stein er spesialist innen tvisteløsning, forhandlinger og kommersielle kontrakter, spesielt knyttet til teknologi og IT. Han har jevnlig vært kåret i Finansavisens advokatundersøkelser til å være blant Norges 10 beste advokater innen tvisteløsning, og teknologi og digitalisering. Stein er også en aktiv prosedyre advokat og er ofte i retten. Mange av han saker handler om kontrakter og krav innenfor IKT eller eiendom, aksjeselskaper og andre forretningsforhold.

Arne Vedø-Hansen – IAM-Arkitekt, Cloudworks

Arne er en IAM-arkitekt og rådgiver med mangeårig erfaring innen design, implementering og forvaltning av systemer for identitetsforvaltning og tilgangsstyring (IAM). Han har omfattende erfaring med en rekke IAM-plattformer og har implementert løsninger for selskaper innen helse, shipping, dagligvare, utdanning og NGO.

Jon Oluf Brodersen – CIO, PGS

Jon Oluf Brodersen er Chief information officer i det norske seismikkselskapet PGS. Jon er opptatt av at næringslivsaktører deler erfaringer og kunnskap knyttet til cyberangrep. PGS opplever hyppige forsøk på cyberangrep og Jon vil dele hvordan PGS arbeider praktisk for å håndtere dette på best mulig måte for selskapet. 

Spørsmål vedrørende arrangementet? Kontakt:

IKT-anskaffelser anno 2022: Hvordan lykkes med smidige IT-prosjekter?

Teknologi, innovasjon og digitalisering23. nov2022
IKT-anskaffelser og smidige IT-prosjekter

IKT-anskaffelser anno 2022: Hvordan lykkes med smidige IT-prosjekter?

Hvordan sikrer du vellykkede IT-prosjekter i 2022? Hva bør du passe på ved inngåelse av IT-kontrakter, og hva gjør du når prosjektet ikke går så smidig?

Dato: Onsdag 23. november

Tid: 16:30 – 20:00

Sted: Tivander, Høyres Hus, Stortingsgata 20 (inngang fra Roald Amundsens gate)

Brækhus Advokatfirma og Devoteam inviterer til fagkveld for deg som arbeider med IKT-anskaffelser og ønsker mer innsikt i gjennomføring av IT-prosjekter.

Du får høre ledere av smidige prosjekter fra Devoteam dele faglige og praktiske erfaringer, og advokater fra Brækhus Advokatfirma, som er eksperter innen IKT-anskaffelser, vil gi deg en innføring i viktige juridiske aspekter.

Det vil serveres lett mat og drikke, og settes av tid til mingling.

Vi ser frem til en hyggelig ettermiddag og kveld med erfaringsutveksling og gode diskusjoner.

Arrangementet har begrenset med plasser.

Agenda

16:30-16:50: Registrering, servering og mingling

Hvordan sikre godt samarbeid i en agil verden – hvem tar risikoen? v/ Merethe Wold, leder smidige prosjekter, Devoteam

Inngåelse av IT-kontrakter; do’s and dont’s, v/ Alexander Mollan, assosiert partner, Brækhus Advokatfirma

Pause, servering og mingling

Hvordan lykkes i smidige prosjekter? Det må to til for å danse tango, v/ Thor-Christian L’orange, Kundeleder Devoteam

Hva gjør du når det ikke lenger går så smidig? v/ Stein E. Hove, partner, Brækhus Advokatfirma

Servering, mingling og avslutning ca. kl. 20.

Foredragsholdere

Stein Hove, partner, Brækhus Advokatfirma

Alexander Mollan, assosiert partner, Brækhus Advokatfirma

Merethe Wold, leder smidige prosjekter, Devoteam

Thor-Christian L’orange, Kundeleder, Devoteam

Salg av bedrift – en praktisk gjennomgang

Salg av bedrift – en praktisk gjennomgang

Advokaten, økonomen og bedriftseieren gjennomgår det praktiske rundt et bedriftssalg i frokostseminaret 8. november.

Veridian Corporate og Brækhus Advokatfirma inviterer til frokostseminar for deg som vurderer å selge din virksomhet.

Målet med seminaret er at du skal få oversikt over salgsprosessen fra advokat og finansrådgiver. I tillegg hører du erfaringene fra en tidligere bedriftseier som har gjennomført en salgsprosess.

Som deltaker på seminaret vil du få forståelse for salgsprosessen fra et teoretisk og praktisk perspektiv. Hvilke tips har advokaten, rådgiver og bedriftsselger i forhold til forhandlingsstrategi, salgsprosessen, kommunikasjon, verdi på selskapet, intensjonsavtalen og ikke minst hva betyr alle de sentrale begreper og sjargonger (f.eks. EV, EQ, NDA, LOI, SPA mv) som det er viktig å kjenne til når virksomheten skal selges.

Om du er bedriftseier, og en gang i fremtiden skal selge din bedrift, så kan dette bli noen av de meste verdifulle timene dine i 2022.

Foredragsholdere
 • John Aa. Sveinsvold er partner, advokat i Brækhus. Han har mer enn 25 års erfaring med restrukturering, investering i og kjøp og salg av virksomheter, både med nasjonale og internasjonale aktører. Han sitter også i flere styrer og har en mangeårig erfaring fra den siden av bordet.
 • Jørgen Bøhn er siviløkonom og daglig leder i Veridian Corporate. Han har 20 års erfaring innenfor verdianalyse og kjøp og salg av virksomheter. Jørgen har gjennomført og bistått i mer enn 100 transaksjoner og anslagsvis 600 analyser og verdivurderinger av ulike virksomheter i ulike bransjer.
 • Kristin Rødvand er senioradvokat i Brækhus. Hun bistår virksomheter med nasjonale og internasjonale transaksjoner, fusjoner og fisjoner.

Dato: 8. november

Tid: kl. 08:30

Sted: Brækhus Advokatfirma, Roald Amundsens gate 6

Lett frokost serveres fra kl. 08.00

Begrenset antall plasser.

Manuduksjon i Privatrett II

Manuduksjon i Privatrett II

Brækhus inviterer til manuduksjon i fagene fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett 1. desember.

Velkommen til eksamensforberedende manuduksjon med gjennomgang av eksamensrelaterte emner.

I forkant av manuduksjonen vil alle påmeldte få mulighet til å påvirke hvilke temaer vi skal gjennomgå gjennom en avstemming.

Forelesningen holdes av våre spesialiserte advokater som hver dag jobber med saker innen fast eiendom og familie- og arverett:

 • Jacob Winderen Lindegaard er assosiert partner, og spesialist innen familie- og arverett. Han er ofte i retten med saker om arv og generasjonsskifte.
 • Josefine Ardem er advokat og jobber daglig med saker om familierett, arverett og arbeidsrett. I tillegg har Josefine en mastergrad innen EU-studier og spansk og fransk, og bistår i internasjonale tvister (særlig Storbritannia, Spania og Frankrike).
 • Thomas Andersen er partner og leder av eiendomsavdelingen i Brækhus. Han er spesialist på eiendomsrett, spesielt tomtefesterett. Thomas har mye prosedyreerfaring og prosederer årlig et stort antall saker.
 • Dag Michael Bjerkeli er advokat og bistår norske og internasjonale virksomheter og privatpersoner med spørsmål knyttet til fast eiendom. Særlig arbeider han med bolig- og husleierett, og særlige rettigheter knyttet til fast eiendom, blant annet gjennom prosedyre for jordskifteretten og de alminnelige domstolene.

Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20 (Vis-à-vis Brækhus Advokatfirma)

Tid: Tirsdag 1. desember kl. 15:00

Det blir mingling med servering av pizza og drikke etter forelesningen.

Deltakelse er gratis, men du må melde deg på.

Manuduksjon i selskapsrett

Manuduksjon i selskapsrett

Brækhus inviterer til en praktisk og eksamensrettet manuduksjon som oppsummerer faget selskapsrett den 15. november.

På manuduksjonen ser vi på ulike eksamensrelevante emner innen aksjeselskapers rettsforhold.

Eksamensforelesningen holdes av våre spesialiserte advokater som jobber selskapsrettslige problemstillinger:

 • Therese Hellem er advokat, og bistår norske og internasjonale virksomheter med juridiske problemstillinger knyttet til selskapsrett, transaksjon, og konkurs og finansiering.
 • Kristine Rødevand er senioradvokat, og har omfattende erfaring innen fagområdene transaksjoner (M&A), selskapsrett og kontraktsrett. Hun bistår både privatpersoner og store og små virksomheter, nasjonale og internasjonale.

Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20 (Vis-à-vis Brækhus Advokatfirma)

Tid: Tirsdag 15. november kl. 16:00

Det blir mingling med servering av pizza og drikke etter forelesningen.

Deltakelse er gratis, men du må melde deg på.