Oppdeling av leiegårder og omdannelse fra næring til bolig

Oppdeling av leiegårder og omdannelse fra næring til bolig

På vårt webinar 6. februar hører du om optimalisering av skatteposisjon via borettslagsetablering.

Dato: 6. februar
Tid: kl. 09.00 – 10.00
Sted: Webinar

Deltakelse på webinaret er kostnadsfritt men du må melde deg på.

Påmeldingsfristen for dette arrangementet har utløpt. Ta kontakt oss for å se opptak av frokostseminaret.

Det å eie en bygård for utleie har blitt dårligere butikk enn før, grunnet streng eierbeskatning og generelt økte kostnader. Svakere avkastning gir også reduserte eiendomsverdier ved salg «as is».

Mange eiere vurderer for tiden å selge sine gårder «bit for bit» gjennom salg av enkeltstående leiligheter, men dette vil ofte gi en stor skattebelastning. Det samme gjelder ved omdannelse fra næringseiendom eiet i et AS, til boligeiendom. Skatteberegningsgrunnlaget i disse situasjonene er ofte stort.

I dette webinaret vil du høre om hvordan man kan realisere boligverdier gjennom borettslagsetablering, og hvordan dette kan bidra til optimalisering av skattebelastningen for eieren.

Webinaret retter seg mot eiendomsbesittere, eiendomsutviklere, eiendomsmeglere og andre som er aktive i bolig- og eiendomsmarkedet.

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Pomp & prakt, penger & plikter

Pomp & prakt, penger & plikter

SoMe-plattformenes muligheter

Brækhus ønsker influencere, innholdsprodusenter og innholdsansvarlige velkommen til frokostseminar på Rebel om handlingsrommet og mulighetene på SoMe-plattformene.

Dato: Torsdag 11. januar
Tid: kl. 08.30-10.15
Sted: Rebel, Oslo

Påmeldingsfristen for dette arrangementet har utløpt. Ta kontakt oss for å se opptak av frokostseminaret.

I løpet av morgenen vil vi:

 • Belyse kommersielle aktørers muligheter på nettet
 • Forklare de juridiske grensene på SoMe-plattformene
 • Gå gjennom aktuelle saker

Dette er frokostseminaret for alle kommersielle aktører som tjener penger på SoMe-plattformene. I hvilken grad kan man egentlig dele bilder av andre? Hvem har ansvaret for krenkende innhold på plattformen? Når skal dette fjernes? Hva slags retusjering av bilder er lovlig? Vi presenterer også den nye internasjonale lovgivningen, Digital Services Act og Digital Markets Act som alle bør kjenne til.

Program

Kl. 08.30 Servering av frokost

Kl. 09.00 Velkommen

Kl. 09.05 Fagseminar der du vil lære mer om følgende temaer:

 • Livet som en levende reklameplakat
 • SoMes muligheter og handlingsrom
 • Plikter og ansvar mens pengesekken fylles
 • Hvilke tilsyn som «ser deg» og hva de gjør
 • Opphavsrett og markedsføring
 • Nye internasjonale regler på trappene
 • Spennende og aktuelle saker

Kl. 10.00 Spørsmål og erfaringer, kaffepåfyll og mer frokost

Kl. 10.15 Avslutning og mingling

Foredragsholdere

Ida Brabrand har sin ekspertise innen ytringsfrihet, medierett og arbeidsrett. I tillegg til å være advokat har Ida journalistutdannelse fra Journalisthøyskolen i Oslo og Volda, med arbeidserfaring som nyhetsjournalist i NRK Østlandssendingen og TVNorge-nyhetene. Denne unike kombinasjonen av akademisk utdannelse og praktisk arbeidserfaring som både journalist og advokat gjør Ida spesielt godt egnet til å rådgi bedrifter og virksomheter innen mediebransjen.

Marte Wellerop Tronstad bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning innen personvern og teknologi. Hun har bred erfaring både som inhouse-rådgiver, og i advokatrollen, og har blant annet jobbet som personvernombud hos forsikringsselskapet Gjensidige. Marte er spesialisert innenfor Compliance, IT- og personvernrettslige problemstillinger.

Ingvild Aarskog har sin ekspertise innen opphavsrett, varemerkerett og medie- og markedsføringsrett, og bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning og tvisteløsning. Ingvild arbeider også innen det arbeidsrettslige feltet og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med forskjellige arbeidsrettslige problemstillinger. Ingvild har bred erfaring med å kartlegge og sikre selskapers eierskap til ulike immaterielle rettigheter i transaksjonsprosesser og har spisskompetanse på overdragelse av IPR i arbeids- og konsulentforhold.

Astrid Rosander Hagen arbeider i vår avdeling for teknologi, hvor hun bistår norske og internasjonale klienter innen IT- og personvernrettslige problemstillinger. I tillegg arbeider Astrid med immaterielle rettigheter (IP) og markedsføringsrett, og bistår virksomheter med juridiske spørsmål knyttet til varemerker, opphavsrett, patent og design.

Digitalsikkerhetsloven og NIS2 kommer – er din bedrift klar?

Digitalsikkerhetsloven og NIS2 kommer – er din bedrift klar?

Brækhus, Habberstad, og Cloudworks inviterer til et hybrid event om EU-direktivet NIS2 og den nye digitalsikkerhetsloven som trer i kraft i 2024. Våre eksperter vil forklare hva dette innebærer og hvordan din organisasjon bør forberede seg allerede i dag!

Dato: Tirsdag 28. november

Tid: 08:30 – 10:00 (registrering og lett servering fra kl. 08:00)

Valgfri deltagelse – digitalt eller fysisk

Sted: Karenslyst allé 2, 0278 Oslo eller Zoom

Påmeldingsfristen for dette arrangementet har utløpt. Ta kontakt oss for å se opptak av webinaret.

Vi står overfor økende utfordringer knyttet til cyberkriminalitet. NIS1 og NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) er EU-direktivet som har som formål å styrke IT-sikkerheten i EU. Direktivet vil ramme mange norske bedrifter og vil stille strengere krav til både deg og dine leverandører. Samtidig blir det innført skjerpede sanksjoner både mot bedriften og deg som beslutningstaker. 

Lær mer om hvordan digitalsikkerhetsloven og NIS2 vil påvirke deg og din virksomhet!

Program  

08:00 – 08:25: Registrering m/enkel frokostservering

08:30 – 08:35: Velkommen
Arne Vedø-Hansen, IAM rådgiver, Cloudworks

08:35 – 09:30: Hvordan vil NIS påvirke din virksomhet og hvilke forberedelser anbefales
Øivind Mandt, Rådgiver, Sikkerhet og beredskap, Habberstad

Digitalsikkerhetsloven/NIS1 og NIS2: Gjennomgang av plikter, risiko og minimumstiltak
– Alexander Mollan, assosiert partner, advokat, Brækhus Advokatfirma 
– Pamir Ehsas, Advokat, Brækhus Advokatfirma 

NIS2 og Identity and Access Management: Veien mot compliance
Stefan Mehl-Ludvigsen, IAM rådgiver, Cloudworks

09:30 – 10:00 Oppsummering og spørsmål
Arne Vedø-Hansen, IAM rådgiver, Cloudworks

Foredragsholdere

Spørsmål om arrangementet?

ESG i praksis – Afterwork 2.0

ESG i praksis – Afterwork 2.0

Brækhus og Veridian Analyse gjentar suksessen og inviterer til afterwork hvor tema denne gangen er ESG i praksis.

Dato: Tirsdag 19. september
Tid: kl. 15.00-17.00
Sted: Galleri Tiffani Frogner

Mat fra pizza da Mimmo og noe godt i glasset serveres fra kl. 15.00. Programmet starter kl. 15.30. Etter seminaret fortsetter minglingen i lokalet.

Begrenset antall plasser.

Påmeldingsfristen for dette arrangementet har utløpt. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Brækhus og Veridian Analyse gjentar suksessen og inviterer til afterwork hvor tema denne gangen er ESG i praksis. Med oss har vi ledende aktører i bransjen, og både Norsk Eiendom og Bulk Industrial Real Estate vil være på foredragslisten.

Du vil høre om:

 • Miljøtiltak i praksis, hva er det og hvor lønnsomt er det?
 • Verdiskapning gjennom alle ledd (Nina Hage, Bulk Industrial Real Estate)
 • ESG fra bankens perspektiv (Magnus Meland Røed, DNB)
 • Hvilke tiltak jobber Norsk Eiendom med? (Sven Magnus Rivertz, Norsk Eiendom)

Foredragsholdere fra Brækhus og Veridian Analyse

Hvordan forberede din bedrift på cyberangrep?

Hvordan forberede din bedrift på cyberangrep?

Brækhus, Habberstad og Cloudworks inviterer ledere til Sommerro for en oppdatering om dagens risikobilde og deler konkrete råd som vil styrke virksomheten ved et cyberangrep.

Dato: Onsdag 20. september

Tid: 13.00-16.00 (registrering og lett servering fra kl. 12.30)

Sted: Sommerro, Oslo

Arrangementet er gratis og har begrenset antall plasser.

Påmeldingsfristen for dette arrangementet har utløpt. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Det er ikke lenger et spørsmål om bedriften din blir utsatt for et cyberangrep, men hvor godt forberedt dere er når angrepet faktisk skjer.

I løpet av ettermiddagen vil:

 • Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gi deg oppdatert informasjon om dagens risikobilde
 • En profesjonell hacker fra Transcendent Group fortelle om selskapenes sårbarheter sett fra en hackers perspektiv
 • Vi dele erfaringer fra et angrep og gi praktiske råd om hvordan dere best kan sikre virksomhetens interesser og verdier

Program

12.30 – Registrering og lett servering

13.00 – Velkommen og introduksjon
Ida Brabrand (Advokat og assosiert partner, Brækhus Advokatfirma)  

En leders erfaringer fra et faktisk cyberangrep
Anders Brunland (Seniorrådgiver Habberstad AS)   

Oppdateringer om dagens risikobilde fra NSM
Roar Thon (Fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet – NSM)  

Tenk som en hacker!
Carsten Maartmann-Moe (Hacker / Head of Cyber and Digital risk, Transcendent Group) 

Hjelp, vi er hacket!
Rikard Strand (IT-magiker i Cloudworks)

Kommunikasjon og ansvar ved cyberangrep
Advokat Ida Brabrand og Stein E. Hove (Advokat og partner, Brækhus Advokatfirma)

15.15 – Paneldebatt, spørsmålsrunde og erfaringsutveksling   
Ordstyrer Ida Brabrand

16:00 – Avslutning

Spørsmål om arrangementet?

Navigering i den grønne omstillingen i eiendomsbransjen

Navigering i den grønne omstillingen i eiendomsbransjen

Bli med når Brækhus og Veridian Analyse inviterer til ESG Afterwork om hvordan man kan forberede seg på de nye kravene som følger av den grønne omstillingen i eiendomsbransjen.

Dato: Tirsdag 13. juni

Tid: kl. 15.00-17.00

Sted: Galleri Tiffani Frogner
Østers og Champagne serveres fra kl. 15.00. Programmet starter kl. 15.30. Etter seminaret fortsetter minglingen i lokalet.

Begrenset antall plasser.

Påmeldingsfristen for dette arrangementet har utløpt. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Bli med når Brækhus og Veridian Analyse inviterer til en afterwork om hvordan man kan forberede seg på de nye kravene som følger av den grønne omstillingen i eiendomsbransjen. I tillegg til Brækhus og Veridian Analyse, vil også Norsk Eiendom og Handelsbanken være på foredragslisten.

Vi gjennomgår følgende temaer:

 • Hva er ESG og hvorfor er dette viktig for eiendomsbransjen?
 • Hva sier reglene nå og hva kan vi forvente?
 • Kartlegging av bygningsmasse for tiltak?
 • Hvilken verdipåvirkning har ESG-tiltakene?
 • Grønne lån og energikrav, Hroar Gulbrandsen (banksjef, Handelsbanken)
 • Hvordan forbereder bransjen seg? Sven Magnus Rivertz (fagsjef, Norsk Eiendom)

Østers og Champagne serveres fra kl. 15.00. Programmet starter kl. 15.30. Etter seminaret fortsetter minglingen i lokalet.

Foredragsholdere fra Brækhus og Veridian Analyse

Webinar om åpenhetsloven

Bærekraft08. jun2023

Webinar om åpenhetsloven

Hva bør virksomheter som er underlagt åpenhetsloven gjøre for å oppfylle de plikter som loven pålegger dem? Hvordan bør egentlig virksomheter utføre aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i verdikjeden? Hva og hvordan skal virksomheter rapportere innen fristen den 30. juni?

Dato: Torsdag 8. juni

Tid: kl. 09.00–09.45

Sted: Webinar, lenke sendes ut 1 time før webinarstart

Det er kostnadsfritt å delta men påmelding kreves.

Påmeldingsfristen for dette webinaret har utløpt. Kontakt oss dersom du ønsker å se opptaket.

Siden 1. juli i fjor har rundt 9000 norske virksomheter vært underlagt åpenhetsloven, som gjelder for bedrifter som oppfyller to av følgende vilkår:

 • Omsetning på minst MNOK 70
 • Balanseverdi på minst MNOK 35
 • Minst 50 årsverk ansatt

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.

I dette webinaret vil du høre om hva virksomheter som er underlagt åpenhetsloven bør gjøre for å oppfylle de plikter som loven pålegger dem. Hvordan bør egentlig virksomheter utføre aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i verdikjeden (f.eks. innleid entreprenørvirksomhet) og hvordan kan virksomheter oppfylle rapporteringsplikten innen fristen den 30. juni?

Webinar: Utflytting fra Norge – skatt, arv og andre juridiske konsekvenser

Internasjonal privatrett01. jun2023

Webinar: Utflytting fra Norge – skatt, arv og andre juridiske konsekvenser

Har du flyttet, eller planlegger du å flytte til utlandet? Lurer du på hvilke arverettsregler som gjelder og om testamentet ditt er gyldig i landet du flytter til? Vil ektepakten fortsatt vil være gyldig? Hvor blir du skattemessig bosatt? Hvordan er utflyttingsskatten på aksjer, og hva med medlemskapet i Folketrygden?

Dato: Torsdag 1. juni

Tid: Kl. 08.00-09.00

Sted: Webinar, lenke sendes ut 1 time før webinarstart.

Opptak av webinaret vil være tilgjengelig for deltakere i to uker.

Det er kostnadsfritt å delta, men påmelding kreves.

Påmeldingsfristen for dette webinaret har utløpt. Kontakt oss dersom du ønsker å se opptaket.

Brækhus Family Office inviterer til webinar for deg som skal eller allerede har flyttet til utlandet. I dette webinaret hører du advokater med spesialkompetanse innen internasjonal privatrett, fortelle om de juridiske forholdende som påvirkes ved utflytting fra Norge.

Webinardeltakelse skjer uten deling av navn, video og lyd med andre deltakere. Det vil være mulighet for å stille spørsmål via chatten.

 Foredragsholdere

 • Line K. Juuhl er assosiert partner og har 20 års erfaring innen økonomisk familierett og arv. I tillegg bistår hun med utvalgte internasjonale skatterettslige problemstillinger. Hennes spesialisering i internasjonal privatrett er unik og Line er den eneste norske advokaten i Norge med både norsk og spansk advokatbevilling. Hun har lang erfaring med å bistå nordmenn med juridiske utfordringer tilknyttet arv, skifte og skatt i utlandet.
 • Jacob Winderen Lindegaard er assosiert partner og ekspert innen bedriftsoverføringer, generasjonsskifter, arveplanlegging, arveoppgjør og økonomisk familierett. Han har lang erfaring med å rådgi privatpersoner og familier som forvalter større verdier. Jacob bistår ofte i familie- og arvesaker som krysser landegrenser.
 • Antonio Holstad er partner og har over 30 års erfaring med internasjonal skatt. Han har særlig erfaring med å bistå utenlandske selskaper og deres ansatte og virksomhet i Norge. Og tilvarende norske selskapers etablering i utlandet og utstasjonering av personell. Antonio bistår også ved spørsmål knyttet til trygd, pensjon og arveoppgjør i internasjonale forhold.
 • Toralv Follestad er partner med spesialisering innen skatte. Han har omfattende erfaring med spørsmål knyttet til norsk og internasjonal bedriftsbeskatning. Han bistår innen norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og fast eiendom.

Brækhus Family Office

Vi har lang erfaring med å rådgi privatpersoner og familier som forvalter større verdier, også på tvers av landegrenser. Gjennom Brækhus Family Office ivaretas kundens juridiske behov av et skreddersydd advokatteam med relevant ekspertise. Slik sikrer vi deg rask tilgang til omfattende kompetanse og ressurser. Ofte bistår vi med juridiske utfordringer knyttet til arv, eiendom, skatt og selskapsrett.

Videre fra #Metoo – fra ukultur til sunn bedriftskultur

Arbeidsliv14. feb2023

Videre fra #Metoo – fra ukultur til sunn bedriftskultur

Hvordan går man fra ukultur til en sunn bedriftskultur? Brækhus Advokatfirma, kompetansehuset Aider og BusinessMastering inviterer ledere til fagseminar 14. februar om hvordan virksomhetene kan ta ukultur på alvor og bygge en sunn bedriftskultur fra bunnen av.

Etter fem år med fokus på #Metoo som ukultur i arbeidslivet ønsker vi å gi svar på hvordan man kan bygge en sunn bedriftskultur på arbeidsplassen fra bunnen av. Med fokus på kommunikasjon, verdier og holdninger inviterer vi ledere til fagseminar om hva dere bør være bevisste på ved oppbyggingen av en trygg og solid bedriftskultur.

I løpet av ettermiddagen vil du lære mer om:

 • Verktøy for å kartlegge og bygge kultur på arbeidsplassen
 • Lovpålagte krav til forsvarlig arbeidsmiljø og #metoo-sakene fra rettspraksis
 • Hvordan skape trygghet og kommunikasjon på arbeidsplassen


Tid: Tirsdag 14. februar kl. 13.30-16.00
Sted: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo

Arrangementet er gratis, og har begrenset antall plasser.

Påmeldingsfristen for dette arrangementet har utløpt. Kontakt oss om du har spørsmål.

Program

13.15    Registrering og lett servering

13.30    Velkommen

13.35     Lovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljøEt utvalg av #Metoo-sakene som domstolene har behandlet de siste årene
(Kristine Slotnæs og Ida Brabrand, begge advokater/assosierte partnere i Brækhus Advokatfirma)

14.05     Hvordan avdekke ukultur og fremme kulturbygging?
(Karina Arnsen, partner, Folk og kultur, kompetansehuset Aider)

14.25     Pause (10 min)

14.35     Ledelse og strategi i kulturbyggingsprosessen – erfaringer og råd
(Andreas Vik, daglig leder, kompetansehuset Aider)

14.55     Verdien av psykologisk trygghet, lyttekultur og ytringskultur på jobb (Rune Semundseth, daglig leder, Businessmastering)

15.15     Pause (10 min)

15.25    Spørsmål, paneldebatt og erfaringsutveksling
(Ledes av Ida Brabrand, assosiert partner i Brækhus Advokatfirma)

16.00     Avslutning og mingling

Foredragsholdere

Ida Brabrand – Advokat/assosiert partner, Brækhus Advokatfirma

Ida Brabrand har sin ekspertise innen ytringsfrihet, medierett og arbeidsrett. Hun bistår arbeidsgivere i alvorlige varslingssaker, som for eksempel omfatter Ida Brabrand har sin spesialisering innen ytringsfrihet, medierett og arbeidsrett. Med sin journalistiske erfaring og kompetanse gir Ida skreddersydde råd i medierelaterte saker, som også ofte omfatter arbeidsrettslige spørsmål. Ida prosederer saker jevnlig for domstolene. Hun bistår jevnlig som advokat i varslingssaker, som for eksempel omfatter trakassering og diskriminering. Videre bistår hun i nedbemanningsprosesser og med tvisteløsning i personalsaker, ved konflikthåndtering og sluttavtaler. Ida holder jevnlig eksterne kurs.

Kristine Slotnæs – Advokat/assosiert partner, Brækhus Advokatfirma

Kristine Slotnæs har sin ekspertise innen arbeidsrett, selskapsrett, M&A og kontraktsrett. Hun bistår både norske og utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere innen ulike arbeidsrettslige spørsmål, som løpende rådgivning i personalspørsmål, endrings- og nedbemanningsprosesser, ansettelser, avslutning av arbeidsforhold, konflikthåndtering, samt forhandlinger og tvisteløsning. Kristines bistand inkluderer også bistand innen tariffrettslige spørsmål og problemstillinger. Hun har også erfaring både fra de ordinære domstoler, men også fra Arbeidsretten.

Karina Arnsen – partner, Folk og kultur, Aider

Karina er en erfaren HR rådgiver med lang ledererfaring, god forretningsforståelse og betydelig erfaring innen lederutvikling, konflikthåndtering, kulturutvikling, endringsledelse, coaching, fusjoner og oppkjøp. Hun er sertifisert Coach og sertifisert på Barretts kulturkartleggingsverktøy. For tiden holder hun på med en sertifisering i mangfoldsledelse hos Seema. Karina er partner og leder for tjenesteområdet Folk og kultur i Aider, som allerede har vokst til 30 dyktige HR rådgivere!

Andreas Vik – daglig leder Aider

Andreas Vik er leder og gründer av kompetansehuset Aider som har gått fra 1 til 700 ansatte på under 4 år. Han tidligere ledet og bygd opp BDO sin regnskapssatsing, og ledet oppbyggingen av Telenor sitt Shared Service Center. Andreas brenner for å skape en tydelig kultur som utgangspunkt for gode kundeleveranser og vekst.

Rune Semundseth – daglig leder BusinessMastering AS

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte kursholderne og foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor kultur, ledelse og medarbeiderskap. Han er initiativtaker/medforfatter til den kjente boken «Rosinen i pølsa», og forfatter av ti bøker – som til sammen har solgt over 50 000 eksemplarer. Sist gründer og daglig leder i selskapet businessmastering AS.

Marie Louise Sunde – lege, grunnlegger og CEO i Equality Check

Marie Louise Sunde er lege og har doktorgrad i medisin. Hun startet sin spesialisering innen kirurgi, før hun valget å si opp i protest mot ukultur på arbeidsplassen sin. Hun startet da teknologi-startupen Equality Check, en teknologi-startup som hjelper virksomheter med å utnytte sitt potensial innen likestilling, inkludering og mangfold. Før Equality Check startet Marie den internasjonale kampanjen #HunSpanderer. Hun har gitt ut bok om temaet, holder foredrag og bidrar til å bekjempe diskriminering i arbeidslivet over hele verden.

Spørsmål vedrørende arrangementet? Kontakt: