Immaterielle rettigheter og markedsføringsrett

Etablering og beskyttelse av immaterielle rettigheter («IPR» eller bare «IP») som varemerker, patent, design og opphavsrett utgjør en stadig større og viktigere del av de fleste virksomheter. Brækhus bistår fra idé til registrert rettighet, og videre ved håndheving og kommersialisering.

Å beskytte immaterielle rettigheter er nødvendig for å øke virksomhetens verdi, redusere risiko og gi konkurransefortrinn overfor konkurrentene. I tillegg gir markedsføringsloven og forretningshemmelighetsloven vern mot urimelig utnyttelse av virksomhetens goodwill og konfidensiell informasjon. Samtidig stilles det krav til virksomhetens egen markedsføring og hemmelighold.

Brækhus bistår norske og internasjonale selskaper med ulike immaterial- og markedsrettslige behov, blant annet innen varehandel, energi, teknologi og legemiddelindustrien. Vi bistår med etablering, sikring og håndheving av varemerker, design, patenter, opphavsrett og forretningshemmeligheter, og løpende rådgivning i alle markedsføringsrettslige spørsmål. Våre advokater har også lang erfaring med håndtering av immaterielle verdier i tvister og transaksjoner, og opptrer jevnlig overfor domstolene i immaterial- og markedsføringssaker.

Som et av få norske advokatfirmaet tilbyr også Brækhus aktive porteføljetjenester for varemerke- og designregistreringer (Brækhus IP). Dette gir virksomheten deres trygghet om at deres immaterielle rettigheter blir ivaretatt på en ryddig og effektiv måte. Med utgangspunkt i virksomhetens forretningsmessige mål arbeider våre erfarne advokater tett på virksomheten for å sikre ivaretakelse av kritiske områder. Dette sikrer gode IP-strategiske prosesser tilpasset virksomhetens forretningsstrategi.

Brækhus ble kåret til årets beste advokatfirma for varemerker av Managing IP Awards i 2023. Videre er IP-teamet også anerkjent av IP Stars from Managing IP innen fagfeltet «Trade mark Disputes» 2023 og rangert av Legal 500 innen Immaterielle rettigheter.

Highly competent, proactive and we were involved well along the way.

Strong competence and capabilities regarding IP legislation. Proactive counselling concerning IP matters to secure customers interest. Good understanding of business risks accompanied by appropriate pragmatism based on customers business activities makes Brækhus a trusted business partner.

Client testimonials, Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

  • Vurdering, innlevering og oppfølging (blant annet fornyelser) av varemerke- og designsøknader i Norge og internasjonalt, også gjennom våre store internasjonale advokatnettverk innen IPR.
  • Regulering av immaterielle rettigheter i forbindelse med lisensiering, utviklingssamarbeid, overdragelser og annen kommersialisering, samt overfor ansatte.
  • Bistand i forhandlinger, håndheving og tvisteløsning innenfor markedsføringsrett, opphavsrett/copyright, varemerker, foretaksnavn, design, domener, forretningsideer, konsepter, knowhow og forretningshemmeligheter.
  • Rådgivning i forbindelse med markedsføringsloven, blant annet spørsmål om god markedsføringsskikk, produkt- og konseptetterligninger og vurdering av kampanjer/promotering.
  • Selskapsgjennomgang (IP due diligence) og arbeid med IP-strategi.