Brækhus IP

Som et av få norske advokatfirmaer tilbyr Brækhus IP en aktiv porteføljetjeneste for varemerker og design. Dette gir din virksomhet trygghet om at rettigheter blir ivaretatt på en ryddig og effektiv måte, og til konkurransedyktige priser.

Noen av Norges største merkevareselskaper setter sin lit til oss, så hvorfor ikke også din virksomhet?

Navn, slagord og logo er eksempler på varemerker – kjennetegn en virksomhet opererer under, og som utgjør en stor og viktig del av de kommersielle verdiene. I tillegg vil utforming av produkter, emballasje, nettsider og annen profilering være svært viktig for de fleste virksomheter, og som det kan være fornuftig å registrere som design.

Mange virksomheter har ikke oversikten over egne og andres rettigheter, noe som kan få store konsekvenser i form av tapte inntekter og erstatningskrav. Ved å registrere varemerker og design som skiller virksomhetens varer og tjenester fra andres, beskyttes virksomhetens markedsposisjon og konkurransekraften øker, samtidig som risiko reduseres.

Gjennom Brækhus IP vil du få fullstendig oversikt over virksomhetens varemerker og design, og holdes løpende oppdatert om blant annet fornyelser og korrespondanse fra offentlige myndigheter. Dere vil også selv kunne få tilgang til vår IP-plattform hvor dere kan holde oversikt over rettighetene deres globalt.

Skal du registrere varemerke og design sørger Brækhus IP for

  • Klareringssøk i forkant av varemerke og designregistreringer.
  • Vurdering, innlevering og håndtering av varemerker- og designregistreringer i Norge, samt internasjonalt gjennom WIPO og EU.
  • Administrering, koordinering og oppfølging av IP-porteføljer i Norge, samt i andre land og jurisdiksjoner, også gjennom vårt brede internasjonale kontakt- og agentnettverk.
  • IP-strategisk rådgivning og overvåkningstjenester for immaterielle rettigheter.

I tillegg til porteføljetjenesten Brækhus IP tilbyr vi juridisk bistand innen alle immaterielle rettigheter (varemerke, patent, design og opphavsrett), samt relaterte rettsområder som markedsføringsrett og forretningshemmeligheter.