Kristin Hegstad leder Brækhus' avdeling for økonomisk familierett og arv. Hun har lang erfaring som rådgivende advokat innenfor arveplanlegging, arveoppgjør og økonomisk oppgjør mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Kristin har også betydelig prosedyreerfaring. Hun har prosedert et stort antall saker for domstolene og har Møterett for Høyesterett. I tillegg er hun offentlig oppnevnt bostyrer for Oslo tingrett.

Hun er en svært populær kurs- og foredragsholder, og underviser på Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet.

Språk

Norsk og engelsk

2011 Partner, Brækhus Advokatfirma
1997 - 2011 Partner, Advokatfirmaet Bjerknes, Wahl-Larsen
1992 - 1997 Partner, Advokatfirmaet Meltvedt Komnæs & Co.
1989 - 1992 Advokat, Advokatfirmaet BA-HR
1988 - 1989 Dommerfullmektig, Midhordland sorenskirverembete
1986 - 1988 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BA-HR
  • Lærer og sensor ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
  • Lærer og sensor ved Norges Handelshøyskole i Bergen
  • Styremedlem i Den norske Advokatforening, Oslo krets
  • Styremedlem i Marexim AS
  • Styremedlem i Vestfjorden Avløpsselskap AS (VEAS)
2004 Møterett for Høyesterett
1988 Advokatbevilling
1985 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo