Kristin Hegstad er faglig ansvarlig for økonomisk familierett og arverett i Brækhus. Med omfattende erfaring som rådgivende advokat innen arveplanlegging, arveoppgjør og økonomiske oppgjør ved separasjon og skilsmisse, er Kristin en sentral del av Brækhus' Family Office team. Dette teamet gir juridisk rådgivning til familier og privatpersoner som forvalter større verdier.

Kristin har betydelig prosedyreerfaring og har møterett for Høyesterett. I tillegg er hun offentlig oppnevnt bostyrer for Oslo tingrett. Som bostyrer har Kristin ansvar for offentlige skifteprosesser, hvor hun håndterer fordelings- og tvistespørsmål i arveoppgjør.

Kristin er en svært populær kurs- og foredragsholder, og deler sin ekspertise som foreleser ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet.

2011 Partner, Brækhus Advokatfirma
1997 - 2011 Partner, Advokatfirmaet Bjerknes, Wahl-Larsen
1992 - 1997 Partner, Advokatfirmaet Meltvedt Komnæs & Co.
1989 - 1992 Advokat, Advokatfirmaet BA-HR
1988 - 1989 Dommerfullmektig, Midhordland sorenskirverembete
1986 - 1988 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BA-HR
  • Lærer og sensor ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
  • Lærer og sensor ved Norges Handelshøyskole i Bergen
  • Styremedlem i Den norske Advokatforening, Oslo krets
  • Styremedlem i Marexim AS
  • Styremedlem i Vestfjorden Avløpsselskap AS (VEAS)
2004 Møterett for Høyesterett
1988 Advokatbevilling
1985 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo