Family office rådgir om familierett og arverett, generasjonsskifte, skatt, skatteløsninger

Family Office

De store endringene i det økonomiske landskapet byr på flere nye utfordringer. Oppgaver knyttet til formuesbevaring og generasjonsoverføring er blitt mer komplekse, og utfordringene er blitt flere og større. Brækhus Family Office spiller en sentral rolle i løsningen av dem. Som familiens rådgiver tilpasser vi løsningene til endringene i markedet, med mål om å sikre din families økonomiske fremtid. 

Brækhus Family Office bistår deg og din familie. Hos oss får du tilpassede løsninger som ivaretar og beskytter dine formuesverdier over tid, også når formuen skal overføres til neste generasjon.  

For oss betyr relasjoner alt. Relasjoner bygger vi på tillit, tilgjengelighet og fullstendig diskresjon. Vi er her for å bistå deg som eier av større verdier.  

Våre advokater er spesialister innen bedriftsoverføringer, generasjonsskifter, økonomisk familierett, arv og skatterett, både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med deg utvikler vi langsiktige planer som tar hensyn til dine og din families interesser. Vi sørger for at avtaler ivaretar deg og din familie på en effektiv, trygg og økonomisk gunstig måte.  
 
Verdsettelse av selskaper og faste eiendommer står sentralt i vårt arbeid. Vi samarbeider tett med spesialister der nødvendig. Når det er behov for fagkyndig bistand til forvaltning av verdiene, samarbeider vi med Norges og Europas ledende forvaltere og finanshus. Vi kan, i fellesskap med deg og din familie, kartlegge behov og formidle kontakt med en av våre samarbeidspartnere. Vår partner sørger for at forvaltningen av den formuen som overføres i et generasjonsskifte eller skifteoppgjør, blir godt ivaretatt. 

Vår ambisjon er alltid å finne gode løsninger utenfor domstolene. Likevel kan konflikter oppstå. Vi har spesialiserte prosedyreadvokater som kan bistå deg i en eventuell konflikt. Våre advokater fører jevnlig saker for alle rettsinstanser på de fagområdene Brækhus Family Office dekker.  

I dagens globaliserte verden oppstår det ofte familie- og arverettslige problemstillinger som involverer andre lands regler. Gjennom våre medlemskap i anerkjente internasjonale advokatnettverk Meritas Law Firms Worldwide, Andersen Global og Crowe , kan vi bistå deg uansett hvor i verden dine behov måtte oppstå. 

Vi erfarer ofte at saker krever ekspertise innenfor flere rettsområder, som for eksempel eiendom, selskapsrett eller skatt og avgift. Våre advokaters tverrfaglige tilnærming sikrer at du alltid har tilgang til den relevante ekspertisen. 

Eksempler på hva vi kan bistå deg med

  • Formuesavtaler mellom ektefeller og samboere, så vel under samlivet som ved samlivsbrudd. 
  • Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter (bedriftsoverføringer) 
  • Arveplanlegging (testamenter, avtaler om arv) 
  • Fremtidsfullmakter 
  • Internasjonale oppdrag innen familie-, arve- og skatterett 
  • Skatteoptimale løsninger og strukturer 
  • Immigrasjon, sett fra et familie-, arve- og skatterettslig perspektiv 
  • Prosedyre og tvisteløsning