Høringsforslag om endringer i exit-skattereglene

Støre-regjeringen har nok en gang jobbet nattskiftet og presenterte 20 mars et høringsforslag om å stramme inn reglene for exit-skatt. Endringene foreslås å tre i kraft fra og med i dag, torsdag 20. mars 2024.

Forslaget innebærer relativt store endringer. Noe som blant annet vil medføre at muligheten for evig utsatt betaling av beregnet exit-skatt opphører, i tillegg til innføringen av exit-skatt på aksjesparekonto og kapitalforsikring, samt skatt ved død i utlandet.

Dette forslaget er ment som en del av tiltakene for å stoppe flyttestrømmen av formuende personer og kapital, men man kan fort oppnå det motsatte, dvs. At folk flytter ut tidligere enn de ellers ville gjort. Vi må avvente og se hva sluttresultatet blir, både med tanke på endelig lovtekst og effekten på utflytting.  

Klikk her for å lese regjeringens høringsnotat.