Torbjørn Stokke har mer enn 20 års erfaring innenfor internasjonal personbeskatning og har tidligere vært partner i Global Mobility-avdelingen i PwC med fagansvar for deres Global Mobility virksomhet. Torbjørn startet sin karriere i Skattedirektoratet, og har derfor en solid skattebakgrunn.

Over tid har Torbjørn tilegnet seg omfattende kunnskap innenfor de fleste rettsområder som berøres ved grensekryssende mobilitet for selskaper og enkeltpersoner. Blant annet var han en periode også medforfatter i Arbeidsrett.no. Han er opptatt av å tenke helhetlig og rådgir derfor bredt innenfor internasjonal mobilitet.

Torbjørn har erfaring som globalt ansvarlig partner for Norsk Hydro og har også hatt store klienter innenfor tradisjonell industri, IT og varehandel. Han har også erfaring fra bistand til norske og utenlandske universiteter og høyskoler.

Torbjørn er også en ettertraktet foredragsholder og han tar del i aktuell skattedebatt. I tillegg til å være jurist, er Torbjørn foretaksøkonom fra NHH.

Språk

Norsk og engelsk

2022 Partner, Brækhus Advokatfirma
2012 - 2022 Partner, Advokatfirmaet PwC AS
2009 - 2012 Advokat, Advokatfirmaet PwC AS
2008 - 2009 Skatterådgiver, Aibel AS
2005 - 2008 Advokatfullmektig / Advokat, Ernst & Young Tax, Oslo
2002 - 2005 Advokatfullmektig, KPMG Law, Oslo
1999 - 2002 Førstekonsulent / Kontorsjef, Skattedirektoratet Skatteavdelingen, Oslo
2006 Advokatbevilling
1998 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
1993 Foretaksøkonom, Norges Handelshøyskole