Torbjørn Stokke har over 20 års erfaring innen internasjonal personbeskatning og har tidligere vært partner i Global Mobility-avdelingen i PwC med ansvar for deres Global Mobility-virksomhet. Han startet sin karriere i Skattedirektoratet, og har derfor solid erfaring innen skattefeltet.

Torbjørn har omfattende kunnskap innen de fleste rettsområder som berøres av grensekryssende mobilitet for både selskaper og enkeltpersoner. Han har blant annet bidratt som medforfatter på Arbeidsrett.no og har en helhetlig tilnærming til rådgivning innen internasjonal mobilitet. Torbjørn har arbeidet med mange av de største selskapene både i Norge og internasjonalt. Han har blant annet erfaring som globalt ansvarlig partner for Norsk Hydro, samt andre store kunder innen tradisjonell industri, IT og varehandel.

Som del av Brækhus' Family Office-team, bistår Torbjørn og teamet enkeltpersoner og familier som søker å sikre en best mulig beskatning av sin formue og inntekt, samt familier som søker å bevare og overføre formue mellom generasjoner på en effektiv og skattemessig gunstig måte, ofte på tvers av landegrenser.

I tillegg til å være en etterspurt foredragsholder, deltar Torbjørn aktivt i skattedebatter. Han innehar også en bachelorgrad i foretaksøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Språk

Norsk og engelsk

2022 Partner, Brækhus Advokatfirma
2012 - 2022 Partner, Advokatfirmaet PwC AS
2009 - 2012 Advokat, Advokatfirmaet PwC AS
2008 - 2009 Skatterådgiver, Aibel AS
2005 - 2008 Advokatfullmektig / Advokat, Ernst & Young Tax, Oslo
2002 - 2005 Advokatfullmektig, KPMG Law, Oslo
1999 - 2002 Førstekonsulent / Kontorsjef, Skattedirektoratet Skatteavdelingen, Oslo
2006 Advokatbevilling
1998 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
1993 Foretaksøkonom, Norges Handelshøyskole
Recommended (2024) Tax Legal 500 2024

The tax practice at Brækhus Advokatfirma DA has ‘a wealth of experience‘ in a variety of tax issues, and is particularly strong in indirect tax and international advisory work in the renewables, digital economy and construction sectors. Practice head Nils Eriksen is an international indirect tax specialist, and Antonio Holstad and Torbjørn Stokke both specialise in individual income tax and global mobility mandates.

Recommended (2024) Employment Legal 500 2024

‘A very nice, friendly, cooperative and resolutive team. They are always willing to help and support you in your cases, propose alternative ideas and solutions, and be honest and clear about your situation.’