Nils Eriksen, Antonio Holstad, Kim Fosshaug, Torbjørn Stokke, Toralv Follestad Norges beste skatteadvokater

Skatteekspert på bedriftsbeskatning fra PwC blir partner i Brækhus

Vi er svært glade for å ønske Kim Fosshaug velkommen som partner i Brækhus fra 1. mars. Fosshaug kommer fra stillingen som advokat/direktør i PwC. 

Fosshaug er ekspert innen nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning, med særlig ekspertise innen internasjonal beskatning og finansiell sektor. Fosshaug bistår nasjonale og internasjonale investeringsselskaper, finansieringsforetak og andre aktører i finanssektoren i spørsmål knyttet til internasjonal beskatning, regulatoriske forhold og EU/EØS-rett. Han bistår også i saker knyttet til nasjonal og internasjonal skatte- og selskapsrettsrådgivning, som ved restruktureringer og reorganisasjoner og klagesaker. 

– Jeg er glad for å bli en del av Brækhus og deres anerkjente skatte- og avgiftsteam. Firmaets sterke internasjonale profil og satsning har vært viktig for meg i valget av Brækhus, sier Fosshaug. 

Partner Kim Fosshaug og partner/avdelingsleder for skatt og avgift, Nils Eriksen.

Brækhus’ skatte- og avgiftsteam utgjør et av landets fremste skattejuridiske fagmiljøer som, i motsetning til de «fire store», er revisjonsuavhengige. Teamet rådgir i alle faser av skatterett og har omfattende erfaring innen nasjonal og internasjonal skatterett, merverdiavgift, toll og særavgifter, og grenseoverskridende beskatning av enkeltpersoner.

Brækhus bistår norske og internasjonale virksomheter med etablering i Norge og i utlandet, og arbeidstakere over landegrensen gjennom vårt velrenommerte global mobility-tilbud. For mange av våre internasjonale kunder fungerer Brækhus som en One-Stop-Shop – ett enkelt kontaktpunkt for rådgivning på skatt og alle juridiske tjenester.  

– Skatt er et strategisk viktig område i Brækhus. Vi er svært fornøyde med å ha signert Kim. Med Kim på laget styrkes vårt allerede sterke skatte- og avgiftsteam ytterligere, sier Nils Eriksen, Partner og avdelingsleder for skatt og avgift.