Kim Fosshaug har over 15 års erfaring innen nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning, med særlig ekspertise innen internasjonal beskatning og finansiell sektor. Kim bistår nasjonale og internasjonale investeringsselskaper, finansieringsforetak og andre aktører i finanssektoren i spørsmål knyttet til internasjonal beskatning, regulatoriske forhold og EU/EØS-rett. Han har også spisskompetanse innen beskatning av finansielle instrumenter.

Kim har i tillegg omfattende erfaring med generell rådgivning i saker knyttet til nasjonal og internasjonal skatte- og selskapsrettsrådgivning, som ved restruktureringer og reorganisasjoner og klagesaker.

Fagområder

Språk

Norsk og engelsk

2024 Partner, Brækhus Advokatfirma
2008 - 2024 Advokat, direktør, Advokatfirmaet PwC AS
2012 Advokatbevilling
2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo