Nils Eriksen leder Brækhus' avdeling for skatt og avgift og daglig leder for BD VAT. Han har over 30 års erfaring med norsk og internasjonal MVA- og tollproblematikk, nasjonalt og internasjonalt. Han har unik internasjonal erfaring på området etter å ha jobbet som MVA partner i noen av verdens ledende firmaer. Nils har også erfaring fra offentlig sektor slik som Finansdepartementet og OECD.

Nils er den eneste norske rådgiver som er medlem av Technical Advisory Group og bistår OECD i utviklingen av International VAT/GST Guidelines.

Han er foreleser for BI’s masterstudium innen skatt og avgift, og har i en årrekke vært rangert og anbefalt som ledende innen sitt fagfelt av de internasjonale kåringene International Tax Review og Legal 500. Han er også (med)forfatter av kommentarutgaven til merverdiavgiftsloven i Lovdata/Karnov’s ferske samarbeidsprosjekt.

Fagområder

Språk

Norsk og engelsk

2014 Partner, Brækhus Advokatfirma
2009 - 2014 Partner, Advokatfirmaet Grette
2005 - 2009 MVA Direktør, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers
2003 - 2005 Senior Advisor Consumption Taxes, OECD, Paris
2002 - 2003 VAT Partner, Baker & McKenzie, Amsterdam
1997 - 2002 VAT Partner, Arthur Andersen, Amsterdam/Oslo
1996 - 1997 Editor International VAT Monitor, IBFD, Amsterdam
1992 - 1996 MVA Rådgiver, Finansdepartementet, Brussel/Oslo
1992 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
2022 Forfatter av boken Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv, Karnov, 2022
2021 Medforfatter til kommentarer til merverdiavgiftsloven og forskriften, Karnov, 2021
2020 Festskrift til Ole-Gjems Onstad
2016 Medforfatter i Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv med kapittelet OECDS Merverdiavgiftsretningslinjer – Noen betraktinger i forhold til norsk rett, Gyldendal 2016
2016 Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv, kapittel om internasjonale rettskilder, 2016
2015 Forfatter av artikkelen Scheel-utvalget om merverdiavgift – noen observasjoner, Skatterett, Universitetsforlaget 2015
2009 Medforfatter med Karl-Heinz Haydl av kapittel Recommendations and Other Types of Soft Law v. Legally Binding Instruments to Allocate Taxing Rights Between States, i boken Value Added Tax and Direct Taxation: Similarities and Differences, IBFD 2009
2005 Forfatter av artikkel Should Tax Treaties Play a Role for Consumption Taxes?, Intertax 2005
2000 Medforfatter av artikkelen Electronic Commerce and VAT – An Odyssey Towards 2001, International VAT Monitor, IBFD 2000
Recommended (2016-2024) Tax Legal 500 2024

"Nils Eriksen has proved himself in an excellent manner. Nils has several times been very inventive and he has shown us that he possesses deep sources of knowledge and information."

Highly Regarded Practitioner (2023) Indirect Tax ITR World Tax 2023
Leading Indirect Tax Practitioner (2013-2022) Indirect Tax International Tax Review’s Indirect Tax Leaders Guide 2022