Global mobility

I et globalt arbeidsmarked med økende internasjonale arbeidsforhold og reisevirksomhet er det viktig å ha kontroll på planlegging, regulatoriske forhold og administrative forpliktelser for arbeidsgivere og ansatte. Vi kjenner mulighetene og utfordringene ved ut- og innstasjonering av ansatte, og bistår i hele prosessen.

Den økende globaliseringen gir virksomheter store muligheter til å ekspandere internasjonalt, og stadig flere har behov for å ut- eller innstasjonere arbeidstakere.

Global mobility handler om evnen til å sømløst flytte ressurser på tvers av landegrenser. God kontroll på strategi, administrative forpliktelser og regulatoriske forhold er avgjørende for vellykkede prosesser.

Brækhus har ekspertise innen internasjonale arbeidsforhold og tjenestereiser for selskaper med aktiviteter og ansatte i mange land. Med bakgrunn fra Skatteetaten, de store revisjonshusene, andre advokatfirmaer, og global mobility avdelinger i multinasjonale selskaper har vårt team av rådgivere solid erfaring innen området. Vi kjenner prosessene og utfordringene, og vet hvordan de skal løses.

Vi tilbyr en komplett løsning innenfor global mobility og bistår i hele eller deler av prosessen, fra valg av strategi og utforming av policy, til arbeids- og oppholdstillatelser, skatt- og trygdeforhold og lovpålagte rapporteringer. Vi vet hva som er viktig for både arbeidsgivere og ansatte ved arbeid over landegrenser, og samarbeider tett med våre klienter for å imøtekomme deres behov.

Vi har et sterkt internasjonalt fokus og samarbeider med Andersen GlobalCrowe Global og Meritas som er representert med advokater og skatterådgivere i 130 land.

Global mobility-teamet arbeider tverrfaglig med eksperter innen andre fagområder som arbeidsliv og selskapsrett, og med BD VAT and Tax Services.

Members of the team have always acted with an extremely high degree of professionalism, whilst remaining friendly and approachable.

Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

  • Nasjonal og internasjonal personbeskatning
  • Internasjonal lønnsrapportering
  • Trygd og pensjon
  • Skattemeldinger
  • Arbeidsgiveravgift
  • Immigrasjon
  • Arbeidskontrakter og policyer