Antonio Holstad har over 30 års erfaring med internasjonal skatt. Han har gjennom sin karriere vært del av større skattemiljøer på offentlig og privat side, med ledende fagstillinger i Skatteetaten og EY.

Han har spisskompetanse innenfor internasjonal skatt, med særlig vekt på utenlandske selskaper og deres ansatte og virksomhet i Norge, og tilvarende norske selskapers etablering i utlandet, inkludert utstasjonering av personell. Han bistår også ved spørsmål knyttet til arbeidsrett, trygd, pensjon og arveoppgjør i internasjonale forhold. Videre har han gjennomført flere dødsboskifter i internasjonale forhold og særlig i Spania.

Antonio er forfatter for IBFD innen temaet norsk personskatt, og han har holdt en rekke kurs for Advokatforeningen. Antonio er styremedlem i Spansk-Norsk Handelskammer, og snakker flytende spansk i tillegg til engelsk. Han er hovedkontakt i Norge for regnskap og revisjonsnettverket Crowe Global, og tilsvarende for United Tax Network.

Antonio er anerkjent for sin ekspertise innen skatterett i den internasjonale advokatkåringen Legal 500.

Språk

Norsk, engelsk og spansk

2011 Partner, Brækhus Advokatfirma
2007 - 2011 Advokat, Privat praksis
1999 - 2007 Skatteadvokat, EY
1995 - 1999 Senior skatterådgiver, Bærum likningskontor
1991 - 1995 Juridisk rådgiver, direksjonssekretær, NORAD
1988 - 1990 Førstekonsulent internasjonal skatt, Skattedirektoratet
1975 - 1980 Offiser, Forsvaret
  • Styremedlem, Spansk-Norsk Handelskammer
2007 Advokatbevilling
1988 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
1975 Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge
Recommended (2015-2023) Tax Legal 500 2023