Antonio Holstad har over 30 års erfaring med internasjonal skatt. Gjennom sin karriere har han vært en del av større skattemiljøer både på offentlig og privat side, med ledende fagstillinger både i Skatteetaten og EY.

Antonio har spisskompetanse innen internasjonal skatt, med særlig fokus på utenlandske selskapers virksomhet og ansatte i Norge, samt norske selskapers etablering i utlandet, inkludert utstasjonering av personell. Han tilbyr også assistanse innen arbeidsrett, trygd, pensjon og arveoppgjør i internasjonale forhold. Han har utført flere dødsboskifter i utlandet, spesielt i Spania.

Med en sentral rolle i Brækhus' Family Office-team, bistår Antonio og teamet enkeltpersoner og familier med å bevare og overføre formue mellom generasjoner på en effektiv og skattemessig gunstig måte, ofte på tvers av landegrenser.

Antonio er forfatter for IBFD innenfor norsk personskatt, og han har holdt en rekke kurs for Advokatforeningen. Han er styremedlem i Spansk-Norsk Handelskammer og behersker flytende spansk i tillegg til norsk og engelsk. Antonio er hovedkontakt i Norge for regnskaps- og revisjonsnettverket Crowe Global, samt for United Tax Network.

Antonio er anerkjent for sin ekspertise innen skatterett i den internasjonale advokatkåringen Legal 500.

Språk

Norsk, engelsk og spansk

2011 Partner, Brækhus Advokatfirma
2007 - 2011 Advokat, Privat praksis
1999 - 2007 Skatteadvokat, EY
1995 - 1999 Senior skatterådgiver, Bærum likningskontor
1991 - 1995 Juridisk rådgiver, direksjonssekretær, NORAD
1988 - 1990 Førstekonsulent internasjonal skatt, Skattedirektoratet
1975 - 1980 Offiser, Forsvaret
  • Styremedlem, Spansk-Norsk Handelskammer
2007 Advokatbevilling
1988 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
1975 Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge
Recommended (2015-2024) Tax Legal 500 2024

The tax practice at Brækhus Advokatfirma DA has ‘a wealth of experience‘ in a variety of tax issues, and is particularly strong in indirect tax and international advisory work in the renewables, digital economy and construction sectors. Practice head Nils Eriksen is an international indirect tax specialist, and Antonio Holstad and Torbjørn Stokke both specialise in individual income tax and global mobility mandates.