Jacob Winderen Lindegaard og Julius Berg Kaasin blir partnere i Brækhus

Det er med stor glede vi kunngjør at Jacob Winderen Lindegaard og Julius Berg Kaasin blir partnere i Brækhus fra 1. januar 2024. Opprykkene styrker sentrale satsningsområder i tråd med firmaets nye strategi.  

Gjennom en nylig gjennomført strategiprosess har firmaet satt en ny retning for fremtiden. Strategien spisses og firmaet transformeres og moderniseres. Alt med henblikk på å kunne gi kundene de beste rådene og den beste kundeopplevelsen. 

– Vi styrker vår internasjonale posisjon, styrker og spisser vår rådgivning på ny teknologi og styrker vår rådgivning for privatpersoner og familier som forvalter større verdier. Vi er derfor godt fornøyde med at Jacob Winderen Lindegaard og Julius Berg Kaasin blir partnere i Brækhus. De besitter viktig kompetanse og erfaring som støtter opp under vår strategi, sier managing partner Atle H. Carlsen.  

Jacob Winderen Lindegaard leder Brækhus Family Office. Brækhus Family Office tilbyr juridisk rådgivning til familier som søker å bevare og overføre formue mellom generasjoner på en effektiv og skattemessig gunstig måte. Jacob og hans team bistår privatpersoner og familier som forvalter større verdier, ofte i komplekse saker på tvers av landegrenser. Jacob er spesialist innen bedriftsoverføringer, generasjonsskifter, arveplanlegging, arveoppgjør og økonomisk familierett. 

Jacob har omfattende prosedyreerfaring og representerer klienter i rettsaker for domstolene innen arv og generasjonsskifte, spesielt ved verdsettelse av selskaper og eiendommer, og ved fordeling i forbindelse med gjennomføring av et skifte. Jacob bistår også i internasjonale familie- og arvesaker. 

I tillegg er Jacob oppnevnt som bostyrer ved Oslo tingrett og har ansvar for offentlige skifteprosesser.  

Jacob har er sterkt engasjement for filantropi og sitter i Fundraising Norges arveutvalg som juridisk fagansvarlig i kampanjen “Det gode testament”. Jacob er en av initiativtakerne for nettverket Arveforum og bistår jevnlig flere organisasjoner med alt fra enkle spørsmål innen arverett til å prosedere komplekse saker for domstolene. 

Julius Berg Kaasin leder Brækhus’ satsning på immaterialrett (IP) og markedsføringsrett, og hjelper virksomheter med etablering, håndheving og kommersialisering av alle IP-rettigheter. 

På kort tid har Julius bidratt til å etablere Brækhus som et ledende advokatfirma innen IP. Han og resten av teamet har høstet bred anerkjennelse i Norge og utlandet, og ble i år anerkjent som det beste norske advokatfirmaet i kategorien «varemerke» av Managing IP. Julius arbeider hovedsakelig med norske og internasjonale selskaper innen teknologi, varehandel, energi og legemiddelindustri og han har et utstrakt internasjonalt nettverk. 

Julius har tidligere vært konsernadvokat i Stokke og senioradvokat i GjessingReimers. Han har bred prosedyreerfaring og har prosedert flere store IP-saker for domstolene. Julius viser stort engasjement for IP, hvor han har markert seg med en lang rekke artikler og foredrag, samt styreverv i flere sentrale IP-foreninger som NIR/AIPPI Norge, LES Scandinavia og NACG. I tillegg til IP og markedsføringsrett arbeider Julius også bredt innenfor varehandel og med kommersielle kontrakter.