Brækhus samlet topper i advokatbransjen for å øke kvinneandelen i partnerskapene

I Brækhus har vi ambisiøse mål og vi skal bidra til å skape en mer moderne og bærekraftig advokatbransje. For at bransjen skal bevege seg i riktig retning og få flere kvinner i partnerskapene, mener vi at bransjen må samarbeide for å skape nødvendige endringer. 

Tirsdag forrige uke samlet vi representanter fra de største advokatfirmaene i Norge til et heldagsmøte med diskusjon rundt hva som må til av strukturelle endringer på systemnivå for å øke kvinneandelen i partnerskapene.  

Planen for dagen var å tenke helt nytt og konkretisere tiltak som skisserer en mer moderne og bærekraftig partnermodell som forener økt kjønnsbalanse med kommersielle interesser og kunders krav og forventninger til leveransen.  

Benedicte Krogh Grimstad (Brækhus), Rebekka Egeland (Brækhus), Maria-Pia Hope, Martine Austad Langberg (Solstrandprogrammet).

Konserndirektør i DNB, Kjerstin Braathen delte erfaringer fra deres arbeid med mangfold og gav innspill om storinnkjøperes ønsker fra advokatbransjen. Tidligere Managing Partner i Vinge, Maria-Pia Hope gav konkrete råd for å lykkes med dette arbeidet. Programdirektør for AFFs lederutviklingsprogram “Solstrandprogrammet”, Martine Austad Langberg fasiliterte dagen. 

 - Brækhus tror at åpenhet og samarbeid er nøkkelen til en positiv utvikling i bransjen! Alle konkrete tiltak som kom frem som et resultat av arbeidsøktene på samlingen, vil tilgjengeliggjøres offentlig. Full transparens, sier Rebekka Egeland, initiativtaker og Chief People & Culture Officer i Brækhus.