Rebekka Egeland er Chief People & Culture Officer og er en del av toppledergruppen i Brækhus. Hun har ansvar for alle utviklings- og kompetanseprosjekter i Brækhus og har det overordnede ansvaret for HR-funksjonen.

Rebekka har over 10 års erfaring som leder i privat næringsliv på både strategisk-, operasjonelt- og faglig nivå. Hun har bred erfaring som psykolog i privat praksis, samt rådgiver og coach for toppledere i privat næringsliv og offentlige instanser.

Rebekka har utdannelse fra profesjonsstudiet i psykologi (Cand. Psychol) og spesialisert seg videre i organisasjonspsykologi og ledelse. I tillegg har Rebekka skrevet flere bestselgende bøker innen psykologi og selvledelse.

2024 Leder People & Culture (CPO), Brækhus Advokatfirma
2022 - 2024 Chief Strategy Officer (CSO), Dr.Dropin Group
2021 - 2022 Strategisk lederrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektør HCH
2019 - 2021 Psykolog og lederutvikler, Privat Praksis og Kerion
2017 - 2019 Administrerende direktør, Falck Helse Norge
2014 - 2016 Viseadministrerende direktør, Falck Helse Norge
2011 - 2013 Sjefpsykolog, Falck Helse Norge
2009 - 2011 Daglig leder og partner, Psykologtjenesten AS
2006 - 2008 Klinisk psykolog og miljøterapeut, Oslo Universitetssykehus
2020 Videreutdannelse i organisasjonspsykologi og ledelse, Universitetet i Oslo og BI
2010 Videreutdannelse i Mindfulness-Based Stress Reduction, CFM UMass Medical School, USA
2008 Klinisk psykolog (Cand.Psychol), University of Copenhagen
2005 Bachelor i organisasjonspsykologi, Universitetet i Oslo
2021 Forfatter, "Jobbpsykologi", Cappelen Damm
2016 Forfatter, "Hverdagspsykologi", Cappelen Damm
2015 Forfatter, "Sunn-Sterk-Frisk", Vigmostad og Bjørke
2012 Forfatter, Mindfulness-Basert Kognitiv Terapi, Arneberg
2009 Forfatter, Mindfulness i Hverdagen, Bonnier