Psykolog og ledercoach blir toppleder i Brækhus

Brækhus tenker nytt når selskapet realiserer sin People First strategi og ansetter psykolog, forfatter og ledercoach Rebekka Egeland som leder for People & Culture.

Brækhus skal bli best på kompetanseutvikling i bransjen. Rebekka får en sentral rolle i arbeidet. Hun vil lede byggingen av Brækhus sin partnerskole, lede utviklingen av skreddersydd karriereplaner, lede tidlig involvering og lede vårt internasjonale utvekslingsprogram. Hun vil veilede og coache alle ansatte og partnere. Sammen med ledergruppen og Managing Partner Atle H. Carlsen vil Rebekka spille en sentral rolle når vi skal tilby våre ansatte det beste utviklingstilbudet i bransjen.

– Rebekka er en perfekt match for oss. Bred kompetanse og erfaring som ledercoach og klinisk psykolog gjør henne godt posisjonert til å løfte utviklingen av våre ansatte. Alle i Brækhus har et stort potensial, og vi som selskap ønsker å trekke på hele dette potensialet – det skal Rebekka hjelpe oss med, sier Atle H. Carlsen.

People First strategi innebærer en langsiktig investering i de ansatte. Brækhus skal bli en arbeidsplass med overskudd av arbeidsengasjement og arbeidsglede.

– People First et verdigrunnlag som vi tar med oss i alt vi gjør. Vi setter menneskene først og med Rebekka på laget står vi enda sterkere. People First tankegangen var sentral da vi innførte eierskap til alle ansatte tidligere i år, fortsetter Atle H. Carlsen.

Skal sitte ved beslutningsbordet

I tillegg til å være en sterk faglig kapasitet har Rebekka skrevet tre fagbøker om psykologi og selvledelse. En advokats evne til å etablere gode relasjoner er essensielt. Med Rebekka på laget får vi et veldig godt utgangspunkt for trening av våre ansatte. Hennes rolle vil ikke være en tradisjonell HR leder Rebekka vil få ansvaret for det strategiske HR-arbeidet og hun vil sitte ved beslutningsbordet.

Psykolog og ledercoach Rebekka Egeland.

– Jeg ser veldig frem imot å bli en del av Brækhus. Det er ingen tvil om at advokatbransjen må endre seg fremover. Jeg har tidligere vært med på å reformere etablerte bransjer, bl.a. som Chief Strategy Officer i Dr.Dropin, og utenfra har advokatbransjen lenge sett ganske lik ut. Potensialet er med andre ord stort, og det blir en spennende utfordring å skulle bygge fremtidens advokatfirma her med Brækhus, sier Rebekka Egeland.

Ny ledergruppe på plass

Brækhus har i løpet av det siste halvåret bygget en ung og dynamisk ledergruppe som skal lede transformasjonen av selskapet. Differensiering og nytenkning er viktige komponenter for Brækhus som har satt mål om å skape morgendagens advokatfirma. I tillegg til Rebekka som leder av People & Culture (CPC), er Oda Watz ansatt som leder av digitalisering og teknologi (CDO) og Espen Bryn Johannessen som leder finans (CFO).