Marita Fisketjønn arbeider med eiendom og har spisskompetanse innen tomtefeste. Hun er en del av vårt team som arbeider med tomtefeste, tingsrett og prosedyre. Marita bistår både private og næringsdrivende aktører med diverse problemstillinger innenfor fast eiendom, forvaltning av eiendom og forhandlinger. Marita sitt hovedfokus er tomtefeste, og tilstøtende rettsforhold. I festesaker bistår hun både festere og grunneiere.

I tillegg bistår Marita privatpersoner i forbindelse med arveoppgjør og skifte, arveplanlegging, formuerettslige avtaler mellom ektefeller og samboere, og tvister. Marita bistår særlig der hvor det er eiendommer inkludert i generasjonsskifter.

2024 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2021 - 2023 Advokat, Ræder Bing
2016 - 2021 Rådgiver/seniorrådgiver/fagansvarlig/advokatfullmektig, Opplysningsvesenets fond
2022 Advokatbevilling
2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo