Ekspropriasjon og skjønn

Ekspropriasjons- og skjønnsprosesser oppstår som oftest når det offentlige krever å overta privat eiendom for å bygge infrastruktur. Ekspropriasjon og skjønn er et sammensatt rettsområde hvor det ofte oppstår utfordrende problemstillinger, og prosessene kan oppleves svært belastende for de som rammes.

Vi bistår næringsdrivende og private grunneiere i alle typer skjønns- og ekspropriasjonssaker. Våre advokater har spisskompetanse og omfattende erfaring med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning, og prosederer jevnlig skjønnssaker for domstolene.

Brækhus har bistått grunneiere i landets største ekspropriasjonsprosesser. Blant annet ved utbyggingen av ny hovedflyplass på Gardermoen, ombyggingen av Dovrebanen og E6 til Hamar, utbygging av Follobanen, og hovedtyngden av grunneierne som berøres av byggingen av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum kommune.

Brækhus er anbefalt innen eiendom av blant annet Legal 500.

Very hands-on, straight to the point, and efficient.

Personal attention and quick responses.

Responsiveness, friendly and effective towards clients.

Thorough in their considerations. Good legal analysis. Capable in understanding their client’s needs and commercial interests.

client testimonial, Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

  • Kartlegging og undersøkelser i startfasen av prosessen
  • Rådgiving i alle faser
  • Forhandlinger på vegne av grunneier overfor stat og kommune
  • Prosedyre for skjønnsretten i alle typer skjønnssaker
  • Private skjønnsprosesser

Satsning på folka våre gir bedre tjenester til eiendomsbransjen

Det settes høye krav til juridiske rådgivere i eiendomsbransjen. Advokater skal være pålitelige, og skal handle raskt og nøyaktig med en løsningsorientert tilnærming. Ved å omfavne «People First» strategi, tar Brækhus Advokatfirma et steg bort fra tradisjonelle bransjestandarder og tilrettelegger for enestående service til eiendomsaktører.

Les mer om vår eiendomsekspertise