Ekspropriasjon og skjønn

Ekspropriasjons- og skjønnsprosesser oppstår som oftest når det offentlige krever å overta privat eiendom for å bygge infrastruktur. Ekspropriasjon og skjønn er et sammensatt rettsområde hvor det ofte oppstår utfordrende problemstillinger, og prosessene kan oppleves svært belastende for de som rammes.

Vi bistår næringsdrivende og private grunneiere i alle typer skjønns- og ekspropriasjonssaker. Våre advokater har spisskompetanse og omfattende erfaring med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning, og prosederer jevnlig skjønnssaker for domstolene.

Brækhus har bistått grunneiere i landets største ekspropriasjonsprosesser. Blant annet ved utbyggingen av ny hovedflyplass på Gardermoen, ombyggingen av Dovrebanen og E6 til Hamar, utbygging av Follobanen, og hovedtyngden av grunneierne som berøres av byggingen av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum kommune.

Brækhus er anbefalt innen eiendom av blant annet Legal 500.

The firm has a very solid and competent real estate department that I have had the pleasure of working with for several years. They give clear advice to their clients.

client testimonial, Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

  • Kartlegging og undersøkelser i startfasen av prosessen
  • Rådgiving i alle faser
  • Forhandlinger på vegne av grunneier overfor stat og kommune
  • Prosedyre for skjønnsretten i alle typer skjønnssaker
  • Private skjønnsprosesser

Les mer om vår eiendomsekspertise