Ingerid Eidesvik Lie er spesialisert innen fast eiendom og har betydelig erfaring med å bistå eiendomsutviklere og boligselskaper både med løpende rådgivning og i rettslige prosesser.

Hun har særlig kompetanse innen forhandlinger og skjønn i forbindelse med ekspropriasjon av bolig og næringseiendommer, utvikling og omsetning av eiendom, samt etablering og forvaltning av boligselskaper. Ingerid har vært involvert i flere store ekspropriasjonsprosesser, og hun er en del av Brækhus’ E18 team, som bistår flere hundre grunneiere som berøres av utbyggingen av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum kommune.

Ingerid bistår også en rekke eiendomsutviklere og boligselskaper med løpende problemstillinger, bl.a. seksjonering/reseksjonering, mislighold og tvister.

2022 Partner, Brækhus Advokatfirma
2019 - 2022 Assosiert partner, Brækhus Advokatfirma
2018 - 2019 Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma
2015 - 2018 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2013 - 2015 Advokatfullmektig, Brækhus Dege Advokatfirma
2011 - 2013 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Horgen
2014 Advokatbevilling
2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2009 Utvekslingsopphold, University of Waikato
2022 Forfatter av maler knyttet til fast eiendom for Juridika, Universitetsforlaget