Ingerid Eidesvik Lie er spesialisert innen fast eiendom og har betydelig erfaring med å bistå eiendomsutviklere og boligselskaper både med løpende rådgivning og i rettslige prosesser.

Hun har særlig kompetanse innen forhandlinger og skjønn i forbindelse med ekspropriasjon av bolig og næringseiendommer, utvikling og omsetning av eiendom, samt etablering og forvaltning av boligselskaper. Ingerid har vært involvert i flere store ekspropriasjonsprosesser, og hun er en del av Brækhus’ E18 team, som bistår flere hundre grunneiere som berøres av utbyggingen av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum kommune.

Ingerid bistår også en rekke eiendomsutviklere og boligselskaper med løpende problemstillinger, bl.a. seksjonering/reseksjonering, mislighold og tvister.

2022 Partner, Brækhus Advokatfirma
2019 - 2022 Assosiert partner, Brækhus Advokatfirma
2018 - 2019 Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma
2015 - 2018 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2013 - 2015 Advokatfullmektig, Brækhus Dege Advokatfirma
2011 - 2013 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Horgen
2014 Advokatbevilling
2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2009 Utvekslingsopphold, University of Waikato
2022 Forfatter av maler knyttet til fast eiendom for Juridika, Universitetsforlaget
Recommended (2024) Real Estate Legal 500 2024

‘Personal attention and quick responses.’ ‘Responsiveness, friendly and effective towards clients.’ ‘Thorough in their considerations. Good legal analysis. Capable in understanding their client’s needs and commercial interests.’