Benedicte Krogh Grimstad arbeider med eiendom med hovedvekt på næringseiendom, transaksjoner, eiendomsutvikling og håndtering av tvister.

Benedicte bistår norske og internasjonale virksomheter med oppkjøp, salg, strukturering, forvaltning, leie og strategisk rådgivning.

Benedicte bistår videre med rådgivning knyttet til ESG og har god kunnskap om de internasjonale og nasjonale bærekraftskravene som stilles til eiendomsbransjen.

Hun har vært involvert i flere utviklingsprosjekter fra tomteerverv frem til realisering av verdien og håndtert bla. opsjonsavtaler, kjøpekontrakter, tomtestrukturering, sikring av rettigheter, tinglysning, valg av organisasjonsform, seksjonering/reseksjonering m.m.

Benedicte har omfattende erfaring med tvisteløsning og forhandlinger, både for de alminnelige domstoler og for jordskifteretten.

Benedicte er en ettertraktet foredragsholder og holder jevnlig foredrag for virksomheter, aktører i eiendomsbransjen, samt Juristenes Utdanningssenter (JUS), Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) m.fl.

2023 Partner, Brækhus Advokatfirma
2021 - 2022 Partner, Dalan Advokatfirma DA
2012 - 2021 Senioradvokat / Fast advokat / Advokatfullmektig, Dalan Advokatfirma DA
2010 - 2012 Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo
2009 - 2010 Intern, Office of the Attorney General for the District of Columbia, Washington DC
2006 - 2010 Medstifter, leder og forfatter av lærehefter for studenter, Juridisk Studentforening
  • Styremedlem, Hanne og Bjørn Dalans stiftelse fra 2021
  • Styremedlem BB Bank ASA 2017-2020
  • Styremedlem i Brækhus advokatfirma DA fra 2024
2010 International Law Certificate, American University, Washington DC
2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2009 American Public Law Certificate, American University, Washington DC