Benedicte Krogh Grimstad er spesialisert innen fast eiendom, entreprise og selskapsrett. Hun har omfattende erfaring og kompetanse innenfor eiendomsutvikling, kjøp og salg av fast eiendom eller eiendomsselskaper, drift og utleie av næringseiendom, plan- og bygningsrett, tingsrett, jordskifte, boligrett og mangelsaker.

Hun har omfattende erfaring med å bistå eiendomsutviklere, boligselskaper, grunneiere og kommuner med løpende rådgivning og rettsprosesser. Hun har vært involvert i flere store og små utviklingsprosjekter hvor hun har bistått med blant annet opsjonsavtaler, kjøpekontrakter, tomtestrukturering, sikring av rettigheter, tinglysning, valg av organisasjonsform, seksjonering/reseksjonering og videre. Benedicte har også spesialisert seg innen bærekraft i eiendomsbransjen og bistår med rådgivning knyttet til de internasjonale og nasjonale bærekraftskravene.

Benedicte har bred erfaring med tvisteløsning og forhandlinger og prosederer årlig et stort antall saker for domstolene. Hun bistår også norske og internasjonale virksomheter med selskapsrettslige spørsmål og bistår ved transaksjoner, fusjoner og oppkjøp, og spørsmål knyttet til styreansvar og ansvar for daglig leder.

I tillegg har Benedicte eiendomsmeglerbevilling og bistår med oppgjør i eiendomstransaksjoner. Benedicte holder også ofte kurs knyttet til eiendomsrettslige temaer for virksomheter og andre aktører i eiendomsbransjen.

2023 Partner, Brækhus Advokatfirma
2021 - 2022 Partner, Dalan Advokatfirma DA
2012 - 2021 Senioradvokat / Fast advokat / Advokatfullmektig, Dalan Advokatfirma DA
2010 - 2012 Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo
2009 - 2010 Intern, Office of the Attorney General for the District of Columbia, Washington DC
2006 - 2010 Medstifter, leder og forfatter av lærehefter for studenter, Juridisk Studentforening
  • Styremedlem, Hanne og Bjørn Dalans stiftelse fra 2021
  • Styremedlem BB Bank ASA 2017-2020
2010 International Law Certificate, American University, Washington DC
2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2009 American Public Law Certificate, American University, Washington DC