Varehandel/Retail

Varehandelen utvikler seg, finner nye omsetningsmåter og tilpasser seg endrede forsyningslinjer, både under økt global konkurranse og nye netthandelsplattformer. Bransjen er underlagt et fragmentarisk regelverk og i et stadig mer utfordrende kommersielt terreng er det viktig med effektiv og praktisk rådgivning. 

Brækhus samarbeider tett med store og mindre bedrifter innen varehandel- og retailbransjen. Dette gir oss bransjekunnskap, kommersiell forståelse og den juridiske spesialkompetansen aktørene i bransjen har behov for. Vi bistår flere av de største norske retailkjedene og andre internasjonale virksomheter som ønsker å etablere seg i Norge.

Vår ekspertise omfatter alt fra utarbeidelse, forhandling og revisjon av kommersielle avtaler, til produktansvar, personvern, konkurranseregler, immaterielle rettigheter, markedsføringsrett, forbrukervern, skatt og selskapsrettslige forhold.

Brækhus er i spiss på den teknologiske utviklingen av varehandel- og retailbransjen, og vår teknologirettsavdeling har over mange år bistått kunder med sikker etablering av netthandelsplattformer, innhenting av datastrømmer og IoT-systemer, programvare for tolkning av data fra slike systemer og arbeid med å motvirke sikkerhetstrusler og cyberangrep. Vi kjenner de konkrete utfordringene med det grønne skiftet i varehandel, herunder elektrifisering av logistikk og grønn energi til varelagre, samt åpenhetslovens betydning for informasjonsinnhenting og kontrakter i forsyningskjedene. Våre eiendomsadvokater har spesialkompetanse på forhandling av leieavtaler og andre rettslige forhold knyttet til næringseiendom.

Klientenes behov er alltid utgangspunktet for vårt arbeid. Flere av våre advokater har vært utplassert eller har bakgrunn som konsernadvokat hos virksomheter i varehandel- og retailbransjen. Våre advokater kjenner med andre ord den kommersielle virkeligheten og kravene som settes av bransjen, og har erfaring med forhandlinger både fra leverandørsiden, varehandelssiden, som rådgivere og fra innsiden.  

Vår ekspertise anerkjennes i ledende nasjonale og internasjonale kåringer som Legal 500 og World Tax. Assosiert partner Julius Berg Kaasin fikk prisen årets «Lovende talent» for sin ekspertise innenfor kategorien «Varehandel» i Finansavisens Advokatundersøkelse for 2022.

Les mer om vår ekspertise