Teknologi, innovasjon og digitalisering

Den rivende teknologiutviklingen innebærer enorme muligheter for effektivisering, automatisering og verdiskaping. Samtidig må virksomheter navigere i det regulatoriske farvannet for blant annet personvern, informasjonssikkerhet, markedsføring, konkurranserett og offentlige anskaffelser.

I over 90 år har Brækhus’ advokater rådgitt alt fra start-ups til de største norske og internasjonale selskapene om teknologirelaterte spørsmål. Vår kommersielle og strategiske innsikt tar vi med oss i all rådgivning, og vi forstår teknologien som ligger til grunn for industrispesifikke kontrakter, standarder og lovkrav.

Våre advokater er blant Norges ledende innen rådgivning om utvikling, utnyttelse og kommersialisering av teknologiske og innovative løsninger. Flere av våre advokater har lang erfaring fra globale teknologiselskaper og anerkjennes i nasjonale og internasjonale rankinger. Vi underviser i teknologiutvikling ved universiteter og høyskoler og publiserer jevnlig artikler om grensesnittet mellom teknologi og juss. Gjennom vår tjeneste B-Online hjelper vi virksomheter med å etablere seg på nett.

Vi bistår innenfor hele teknologispekteret – fra utvikling til planlegging og gjennomføring av anskaffelser og prosjekter samt forhandlinger og tvisteløsning. Vårt dedikerte teknologiteam har tverrfaglig kompetanse og står klare til å bistå våre klienter med teknologirelaterte problemstillinger innen blant annet selskapsrett, immaterielle rettigheter, og skatt og avgift.

Brækhus har en sterk internasjonal tilstedeværelse. Gjennom våre medlemskap i de internasjonale advokatnettverkene Meritas Law Firms WorldwideAndersen Global og Crowe Global har vi mulighet til å bistå våre klienter på tvers av landegrenser.

Brækhus er anbefalt innen TMT av blant annet Legal 500.

An extremely high level of expertise, insight and experience that we as clients can capitalise on. Not least very quick responses to inquiries.

Completely unique competence and experience.

Client Testimonials, Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

 • Beskyttelse av immaterielle rettigheter og lisensavtaler
 • Crawling og scraping
 • Drift, vedlikehold, outsourcing (inkl. BPO), offshoring og onshoring
 • E-handel og e-pengeforetak
 • Franchise-, agent- og forhandleravtaler
 • IT-kontrakter og andre teknologiavtaler
 • Konkurranse- og markedsføringsspørsmål
 • Offentlige anskaffelser og innkjøpshåndtering
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Service Level Agreements (SLA)
 • Skytjenester, standardprogramvare og lisensiering
 • Teknologitransaksjoner (inkl. overtakelsestilbud, oppkjøp, fisjoner og fusjoner)
 • Transfer pricing og skatteoptimalisering av drift og transaksjoner
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Underleverandøravtaler, partneravtaler og teaming-avtaler

Les mer om vår ekspertise innen teknologi, innovasjon og digitalisering