Brækhus har bistått Swiss Diabetes Venture Fund med investering i Glucoset

Brækhus bistod Swiss Diabetes Venture Fund med dets investering i Glucoset. Glucoset er et norsk selskap som leverer instrumenter for kontinuerlig overvåking av blodsukker ved intensivavdelingene på sykehus.

Brækhus bistod Swiss Diabetes Venture Fund gjennom hele prosessen, inkludert juridisk due diligence og utarbeidelse av aksjekjøpsavtale (SPA), samt teknisk IP-due diligence i samarbeid med Onsagers.

Brækhus’ team ble ledet av Christoph Morck og Julius Kaasin.

Investeringen ble omtalt i Finansavisen 24. november 2024.

Swiss Diabetes Venture Fund er en Sveitsisk fond som satser på helseteknologi innenfor diabetes og glukose.