Personvern og cybersikkerhet

Digitaliseringen er forbundet med personvernsutfordringer og endrer også trussel- og risikobildet for uønskede hendelser, men innebærer samtidig et betydelig mulighetsintervall for effektivisering, automatisering og verdiskaping. Tydelig og praktisk rådgivning fra oss bidrar til at mulighetene som følger av ny teknologi kan realiseres.

I Brækhus er vi beviste på at håndtering av personopplysninger, forretningshemmeligheter og annen data utgjør et risikomoment for virksomheter. Sentral er den alminnelige juridiske risikoen i at feil håndtering av personopplysninger eller mangelfull sikkerhet kan medføre overtredelse av lovpålagte krav. Like viktig er at det foreligger en kommersiell risiko, idet virksomheter vil kunne risikere tap av anseelse, rykte og omsetning. For de fremoverlente og flinke aktørene ligger et mulighetsintervall og konkurransekraft som vi veldig gjerne blir med på å realisere.

Vi rådgir virksomheter og myndigheter med å navigere i regelverket og bransjespesifikke krav til sikkerhet og behandling av personopplysninger og annen data. Våre teknologiadvokater har tverrfaglig kompetanse og står klare til å bistå våre klienter med teknologirelaterte problemstillinger innen blant annet selskapsrett, immaterielle rettigheter, samt skatt og avgift.

Brækhus er medlem av Privacy Rules, et nettverk av spesialiserte advokater, IT-eksperter og kommunikasjonsspesialister innen databeredskap.

The team at Brækhus Advokatfirma DA is well known for advising large Norwegian and international companies on IT contracts, disputes, procurement matters and technology transactions. The group continues to advise Simplifai on distributorship and sub-licensing agreements with UK and US companies, as well as optimising its current SaaS-templates for international distribution. Stein E Hove is a key contact for IT litigation and contracts, and Brede A Haglund is sought after for his expertise in data protection law. Alexander Mollan was promoted to associate partner in July 2022.

Legal 500

Eksempler på hva vi bistår med

 • Elektronisk markedsføring og informasjonskapsler
 • Etablering av grunnlag for overføring av personopplysninger til tredjeland (BCR, EUs standardkontrakter og Transfer Impact Assessments)
 • Crawling og scraping av personopplysninger
 • Særlige utfordringer ved bruk av skytjenester
 • Personvernerklæringer og databehandleravtaler
 • Foredrag, workshops og prosjektbistand
 • Personvern på arbeidsplassen (f.eks. e-postinnsyn, bruk av kameraovervåking eller andre kontrolltiltak)
 • Personvernombud som en tjeneste
 • Etablering av internkontroll, retningslinjer og rutiner for håndtering av anmodninger fra registrerte (f.eks. innsyn, korrigering og sletting)
 • Compliance, granskning og risikostyring
 • Personvernkonsekvensutredninger (DPIA) og risikovurderinger
 • Håndtering av sikkerhetsbrudd
 • Regulatoriske krav til informasjonssikkerhet
 • Sikkerhetstesting (pen-testing)
 • Transaksjoner, due diligence og virksomhetsoverdragelser
 • Myndighetskontakt og tvisteløsning (Datatilsynet, Personvernnemnda og domstolene)

Kontakt